Sveriges privattandläkarförening

Sveriges Privattandläkarförening (Privattandläkarna) är en medlemsägd, medlemsstyrd branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Privattandläkarna har drygt 1 300 medlemsföretag med knappt 2 800 kliniskt verksamma tandläkare (cirka 75 procent av branschen). Därtill har organisationen ett nätverk för tandläkarstudenter. Verksamheten bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Privattandläkarna arbetar huvudsakligen med politisk påverkan och medverkar regelbundet i arbetsgrupper, projekt och som referens i frågor som rör branschen.

Frågor som Privattandläkarna aktivt driver är:

– Fri prissättning

– Fri etablering

– Ett högkostnadsskydd för tandvård

– Konkurrens på lika villkor

– Vårdgivarnas villkor

– Patientens fria val av tandläkare


Externa länkarRedigera