Öppna huvudmenyn

Sveriges nationallitteratur, ofta förkortat SNL, är ett verk i ursprungligen 26 delar, vars ambition vid utgivandet var att samla all svensk litteratur av värde åren 1500-1900. Det planlades av Oscar Levertin och utgavs av Henrik Schück, Ruben G:son Berg och Fredrik Böök. En andra utgåva, omfattande tiden 1500-1920, utgavs i 30 volymer 1921-1922.

Sveriges nationallitteratur
SNL-cover.jpg
Pärmpapper och försättsblad
Information
FörfattareOscar Levertin
Henrik Schück
Ruben G:son Berg
Fredrik Böök
med flera
LandSverige
Genrelitteraturvetenskap
svensk litteratur
FörlagAlbert Bonniers förlag
Utgiven1907-1919
Antal band26

TillkomstRedigera

Oscar Levertin fick i uppdrag av Albert Bonniers förlag att till år 1907 sammanställa ett verk i 25 band, som samlade all svensk litteratur av värde fram till och med 1900. Han dog emellertid 1906 och projektet övertogs av Levertins lärare Henrik Schück samt en rad medarbetare. Som redaktörer medverkade Ruben G:son Berg och Fredrik Böök och i författandet av kommentarer Gunnar Castrén, Nils Erdmann, Johan Mortensen, Otto Sylwan, Karl Warburg, Fredrik Vetterlund och Ewert Wrangel.[1] Den första volymen i serien utkom 1909.

VerketRedigera

Sveriges nationallitteratur omfattade ursprungligen 26 volymer på totalt 8 396 sidor. Urvalsperioden löper från år 1500 till 1900 med presentationer av utvalda författare samt exempel på deras texter. Verket gavs ut av Albert Bonniers förlag. I serien ingår även finlandssvensk litteratur: Runeberg avhandlas i ett band för sig förutom en volym med Svenskspråkig diktning i Finland utom Runeberg. Den finländske litteraturhistorikern Gunnar Castrén svarade för de finlandssvenska delarna. I den reviderade upplagan från 1920-talet tillkom även Finländska författare från 1900-talets början, sammanställt av Fredrik Böök.[2] Efter revideringar ingick till 30 volymer i verket.

I boken Sveriges national-litteratur är inte bara historia av Per Rydén, som utkom 2012, behandlas verket utförligt.[2]

BibliografiRedigera

 
Verket i halvfranska band

Sveriges national-litteratur 1500-1900Redigera

Sveriges national-litteratur 1500-1920Redigera

 • Sveriges national-litteratur 1500-1920 / verket planlagt av Oscar Levertin ; utgivet av Henrik Schück, Ruben G:son Berg och Fredrik Böök... Stockholm: Bonnier. 1921-1922. Libris länk  - 30 volymer.
  • 1, Reformationstiden : Olavus Petri, Gustav II Adolf, Lars Wivallius. 1921. Libris länk 
  • 2, Svensk renässanslitteratur : Skogekär Bärgbo, Georg Stiernhielm, Samuel Columbus, Andreas Arvidi, Urban Hiärne, Lars Johansson, Johan Runius, Haquin Spegel, Gunno Dalstierna, Israel Holmström, Jacob Frese. 1921. Libris länk 
  • 3, Frihetstidens poesi : Triewald, Lohman, Dalin, fru Nordenflycht, Creutz, Gyllenborg, Bergklint. 1921. Libris länk 
  • 4, Carl Mikael Bellman ; Jakob Wallenberg. 1921. Libris länk 
  • 5, Gustavianernas poesi : Kellgren, Leopold, Oxenstierna, Thorild, Lidner, fru Lenngren. 1922. Libris länk 
  • 6, 1700-talets prosaförfattare : Mörk, Dalin, Linné, Lagerbring, Kellgren, Thorild, Leopold, Ehrensvärd, Lehnberg, Gustaf III, Rosenstein. 1922. Libris länk 
  • 7, Sengustavianerna : Franzén, Wallin, Tengström, Silverstolpe, Valerius, Wadman ; 1700-talets dramatik : Gyllenborg, Modée, Kellgren, Leopold, Gustaf III, Kexél, Hallman, Envallsson, Lidner, Lindegren. 1922. Libris länk 
  • 8, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer. 1922. Libris länk 
  • 9, Svensk romantik, 1 : Atterbom, Hedborn, Elgström, Afzelius, Eufrosyne. 1922. Libris länk 
  • 10, Svensk romantik, 2 : Ling, Stagnelius, Sjöberg, Nicander, Dahlgren. 1922. Libris länk 
  • 11, Realistiska och romantiska skildrare från 1800-talets början : Ödmann, Knut och Henrik Lilljebjörn, L.F. Rääf, Clas Livijn, V.P. Palmblad, Törneros, C.F. Dahlgren, Bernhard v. Beskow, Lovén. 1922. Libris länk 
  • 12, C. J. L. Almquist. 1922. Libris länk 
  • 13, 1800-talets äldre prosadiktare, 1 : Cederborgh ... 1922. Libris länk 
  • 14, 1800-talets äldre prosadiktare, 2 : Emilie Flygare-Carlén ... 1922. Libris länk 
  • 15, Poeter från 1830-50-talen : Nybom ... 1922. Libris länk 
  • 16, Viktor Rydberg, Pontus Wikner. 1922. Libris länk 
  • 17, Svensk lyrik från tiden efter 1860 : "signaturerna" och andra : Snoilsky ... 1922. Libris länk 
  • 18, August Strindberg. 1922. Libris länk 
  • 19, Anne Charlotte Leffler, Ernst Ahlgren, Alfhild Agrell, Georg Nordensvan, A.U. Bååth, Ellen Key. 1922. Libris länk 
  • 20, Gustaf af Geijerstam, Tor Hedberg, Ernst Josephson. 1922. Libris länk 
  • 21, August Bondeson, Ola Hansson, Sophie Elkan, Axel Lundegård, Daniel Fallström. 1922. Libris länk 
  • 22, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin. 1922. Libris länk 
  • 23, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding. 1922. Libris länk 
  • 24, Per Hallström, Erik Axel Karlfeldt. 1922. Libris länk 
  • 25, 1800-talets dramatik : von Beskow, Johan Börjesson, F. A. Dahlgren, Aug. Blanche, J. J. Wecksell, Frans Hedberg, Harald Molander. 1922. Libris länk 
  • 26, Johan Ludvig Runeberg. 1922. Libris länk 
  • 27, Finländsk litteratur utom Runeberg. 1922. Libris länk 
  • 28, Författare från 1900-talets början, 1. 1922. Libris länk. http://runeberg.org/snl2/28/ 
  • 29, Författare från 1900-talets början, 2. 1922. Libris länk. http://runeberg.org/snl2/29/ 
  • 30, Essayister och vetenskapsmän. Finländska författare från 1900-talets början. 1922. Libris länk. http://runeberg.org/snl2/30/ 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Schück, s. IV, volym I
 2. ^ [a b] Svensson, Conny (19 november 2012). ”66 cm svensk litteratur”. Ny Tid. http://www.nytid.fi/2012/11/66-cm-svensk-litteratur/. Läst 12 juli 2013. 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera