Sveriges lag

lagbok, utgiven av Studentlitteratur AB
För en sammanställning av Sveriges lagar och förordningar, se Svensk författningssamling.
Ej att förväxla med Sveriges rikes lag.

Sveriges lag, eller den svarta lagboken, utges av Studentlitteratur AB. Den beskrivs av förlaget som lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk. Sveriges Lag sammanställer svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innefattande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Författningarna inom varje rättsområde är i huvudsak ordnade kronologiskt men lagstiftning som betraktas som särskilt betydelsefull ligger istället under respektive underrubrik. Hänvisning till centrala förarbeten samt rättsfall ges för varje författning. Rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett rättsfallsregister.

Sveriges lag 2013

År 2015 togs Sveriges lag fram i samarbete med ett redaktörsråd bestående av Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet och Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

Disposition redigera

Sveriges lag är en ämnesindelad lagbok med tre innehållsförteckningar i enlighet med ämnesindelning, bokstavsordning och kronologisk ordning. Genomgående finns rättsfallshänvisningar och kapitelinnehållsförteckning inför varje författning. Efter rättsfallsregistret finns en "Rättssök" som möjliggör sökning bland lagbokens rättsfall. I slutet finns en utbildningsspecifik innehållsförteckning.[1]

Ämnesområden redigera

 1. Statsrätt
 2. Yttrandefrihet och informationsfrihet
 3. Kommunalrätt
 4. Allmän förvaltningsrätt
 5. Familjerätt
 6. Förmögenhetsrätt
 7. Fastighetsrätt
 8. 8Associationsrätt
 9. Näringsrätt
 10. Tullagstiftning och varuinförsel
 11. Immaterialrätt
 12. Ersättningsrätt
 13. Politirätt
 14. Straffrätt
 15. Processrätt
 16. Utsökningsrätt
 17. Insolvensrätt
 18. Skatterätt
 19. Arbets- och diskrimineringsrätt
 20. Hälso- och sjukvårdslagstiftning
 21. Socialrätt
 22. Skolrätt
 23. Miljörätt och hälsoskyddslagstiftning
 24. Djurhållning, skogsbruk, jakt och fiske
 25. Transport- och sjörätt
 26. Kultur
 27. Kyrkorätt
 28. Försvar

Referenser redigera

 1. ^ Förordet till Sveriges Lag 2013