Sveriges kompositörer och textförfattare

Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) (tidigare Svenska kompositörer av populärmusik[1]) – är en ideell förening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare. SKAP grundades 1926 och har i dag cirka 1 400 medlemmar som verkar inom olika genrer.

Sveriges kompositörer och textförfattare
TypIntresseförening
SyfteFöreträda yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare
SätesortStockholm
Grundad1926
MedlemsantalCa 1 400
Styrelse
OrdförandeAlfons Karabuda
www.skap.se

SKAP:s övergripande ändamål är att:

  • Tillvarata medlemmarnas konstnärliga och upphovsrättsliga intressen
  • Fördela bidrag, stipendier och priser
  • Verka för svensk populärmusik

Representerad i Stim:s styrelseRedigera

SKAP är representerad i Stim:s styrelse (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Stim bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska kompositörer, arrangörer, textförfattare och deras förlag. När deras musik framförs offentligt eller spelas in tar Stim betalt för detta och fördelar sedan pengarna mellan dem som äger rättigheterna till musiken. SKAP, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Musikförläggarna är alla representerade i Stims styrelse.

PåverkansarbeteRedigera

SKAP bedriver påverkansarbete, både nationellt och internationellt för att värna upphovsrätt och yttrandefrihet samt att verka för musikalisk och kulturell mångfald. SKAP är ordförande i den europeiska paraplyorganisationen ECSA – European Composer and Songwriter Alliance. SKAP samarbetar genom ECSA också med Songwriters Guild of America och Music Creators North America.[2]

Skapelsen och Skaparna – musikhistoriska satsningarRedigera

Som en reaktion på en uppmärksammad samhällsdebatt om hur män och kvinnor i musikhistoriska skrivningar och journalistik ofta presenteras med stark manlig slagsida skapade SKAP på initiativ av bland andra Lina Thomsgård (grundare av Rättviseförmedlingen) den 11 september 2014 webbplatsen Skapelsen.[3] Denna nya satsning lyfter fram den kvinnliga delen av världens musikhistoria (inledningsvis främst populärmusikgenrer) och presenterar olika kvinnliga musikskapare. Till webbplatsen hör också bland annat en podcast, Skaparna, där kvinnliga musikskapare intervjuas i videoavsnitt. Ansvarig utgivare är Alfons Karabuda.[4]

Stipendie- och prisverksamhetRedigera

SKAP delar varje år ut ett antal så kallade SKAP-stipendier, vilka tilldelas kompositörer inom alla musikaliska genrer. Stipendierna, som uppgår till 40 000 kronor vardera, är inte sökbara, utan stipendiemottagare beslutas av styrelsen.

SKAP administrerar också ett antal fonder ur vilka det varje år delas ut stipendier. Fonderna är Fred Winters minnesfond, SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne, SKAP:s jubileumsfond, Sven Paddocks minnesfond och Ejnar Westlings minnesfond. Utöver detta är SKAP ordförande i Thore Ehrlings minnesfond och stiftelsen Ulf Peder Olrogs minne, samt medlem i Karl Gerhards jubileumsfonds prisnämnd. SKAP finansierar helt eller delvis årlig stipendieutdelning ur dessa fonder.

OrdförandeRedigera

StipendiaterRedigera

SKAP-stipendierRedigera

SKAP:s musikdramatikprisRedigera

SKAP:s dansbandskompositionsprisRedigera

SKAP:s jubileumsprisRedigera

Fred Winters minnesfondRedigera

Ejnar Westlings minnesfondRedigera

SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minneRedigera

Sven Paddocks minnesfondRedigera

Thore Ehrlings minnesfondRedigera

Ulf Peder Olrogs minneRedigera

Karl Gerhards jubileumsfondRedigera

SKAP:s hedersprisRedigera

SKAP:s specialprisRedigera

SKAP:s radioprisRedigera

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositörRedigera

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattareRedigera

SKAP:s pris till Kai Gullmars minneRedigera

Thore Skogmans riksstipendiumRedigera

SKAP:s jazzkompositionsprisRedigera

Ted GärdestadstipendietRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera