Sveriges investeringsbank bildades 1967 som en statlig bank med dåvarande Industridepartementet som huvudman. Banken hade till uppgift att stimulera och aktivt delta i utvecklingen av Sveriges näringsliv genom finansiering i form av både lån och ägarkapital samt genom rådgivning. Sveriges investeringsbank uppgick 1989 i PK-Banken.

Malmskillnadsgatan 32 i centrala Stockholm där Sveriges investeringsbank hade sitt huvudkontor


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avyttring-av-sveriges-investeringsbank-ab_GC02N311

Se ävenRedigera