Sveriges Konstföreningar

svensk intresseorganisation

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Förbundet hette fram till 2001 Sveriges Konstföreningars Riksförbund (SKR).[1][2]

Organisation

redigera

Förbundet är uppdelat i 24 regionala distrikt, och består i runda tal av 800 medlemsföreningar. Runt 350 av medlemsföreningarna är allmänna medan resterande återfinns på arbetsplatser. Tillsammans omfattar alla anslutna konstföreningarna runt 300 000 personer.

Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Förbundet har som ändamål att arbeta för att kunskapen om konst och konstens betydelse ska öka i landet. Förbundet fortbildar konstföreningsledare, producerar utställningar och utbildningsmaterial, ger stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verkar kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera