Öppna huvudmenyn

Sveriges Fascistiska Folkparti, kortvarigt nazistiskt politiskt parti, offentliggjort genom ett upprop i tidskriften Nationen 3 september 1926[källa behövs]. Partiets aktiva medlemmar anses kollektivt ha utgjort Sveriges Fascistiska Kamporganisation, och organ för denna var tidskriften Spöknippet.