Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, SCR

SCR Svensk Camping, är en nationell bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare.[1] Organisationen bildades 1967 och har (2015) ca 450 medlemmar.[2] SCR Svensk Camping marknadsför svensk camping i Sverige och utomlands, erbjuder medlemmarna rådgivning och utbildning samt verkar för att främja campingföretagandet i Sverige. VD för SCR är Lars Isacsson och ordförande är Eva Werkelin.

SCR Svensk Camping blev 2009 medlemsorganisation i SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretag), numera Visita, tillsammans med SLAO (Sveriges Liftägares Organisation). Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Utöver detta finns regionkontor i Karlstad, Boden, Stockholm och Örebro. Via de regionala kontoren drivs arbete i 15 olika regioner.[3]

Organisationen ansvarar bland annat för den officiella klassificeringen av svenska campingplatser enligt Svensk Campingstandard.[4]

SCR Svensk Camping ingår i det europeiska nätverket EFCO&HPA (European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Parks Associations), ett samarbete mellan Europas campingorganisationer och nöjesparker.[5]

FotnoterRedigera

Se ävenRedigera