Öppna huvudmenyn
Organisationens logotyp, 2014

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen bildades 2001 efter en namnändring från Byggentreprenörerna och har 2017 cirka 3400 medlemsföretag[1] som är organiserade i lokala byggföreningar. Varje byggförening tillhör en geografisk region, som har sin motsvarighet i riksorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Organisationen äger företaget Tidningen Byggindustrin AB, tidigare Byggförlaget, vilket är ett redaktionellt oberoende bolag som ger ut tidningen Byggindustrin.

Sveriges Byggindustrier ingår som en organisation inom Svenskt Näringsliv. Huvudkontoret finns i Näringslivets husÖstermalm i Stockholm, och det finns 27 lokalkontor runt om i Sverige.

Verkställande direktör Ola Månsson avgick i mars 2017 efter en konflikt med organisations styrelse[2]. Tillförordnad vd i avvaktan på att en ny vd tillträder är Mats Åkerlind, som tidigare var vice vd för Sveriges Byggindustrier.

NoterRedigera

Externa länkarRedigera