Sveriges Arkitekter

svensk fack- och branschorganisation för arkitekter

Sveriges Arkitekter är bransch- och fackorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

Kasper Salin-priset och Sienapriset är två av de sammanlagt sju priser som varje år delas ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan. Kasper Salin-priset och Sienapriset är två av de sammanlagt sju priser som varje år delas ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan.
Kasper Salin-priset och Sienapriset är två av de sammanlagt sju priser som varje år delas ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan.

Sveriges Arkitekter bildades den 1 juli 2002. Samtidigt upplöstes de yrkesideella organisationerna Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR), Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR) (som före 1970 hette Föreningen Svenska Trädgårds- och Landskapsarkitekter och innan dess Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter (FST)[1]) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR) samt fackförbundet ArkitektFörbundet. 1979 gick Svenska arkitektföreningen upp i SAR.

Medlem i Sveriges Arkitekter förkortas MSA. Medlemmar som uppfyller förbundets krav på utbildning och yrkeserfarenhet kan använda titlarna arkitekt SAR/MSA, arkitekt SIR/MSA, landskapsarkitekt LAR/MSA respektive planeringsarkitekt FPR/MSA.

Förbundet ingår i Saco.

Sveriges Arkitekter delar årligen ut Kasper Salin-priset, Sienapriset, Guldstolen, Bostadspriset, Villapriset, Planpriset och Kritikerpriset.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera