Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är en bransch- och intresseorganisation för över 300 privata och allmännyttiga bostadsföretag i Sverige[1] bildad 1950[2].

Medlemsföretagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 100 till 40 000 lägenheter. Tillsammans äger dessa företag över 950 000 bostäder.[1] År 2020 omsatte medlemsföretagen 75 miljarder kronor. Ordförande i Sveriges Allmännytta är Åsa Johansson (S) som även är kommunstyrelsens ordförande i Hagfors kommun.

Uppgift redigera

Sveriges Allmännytta ska verka för att ge medlemsföretagen stöd och service samt goda arbetsförutsättningar och för en positiv utveckling av hyresrätten. Kongressen för Sveriges Allmännytta har fastställt ett idéprogram som beskriver hur man anser att de kommunala bostadsföretagen kan göra nytta på kommun- och regionnivå, bostadsområdesnivå samt hyresgäst- och individnivå. Idéprogrammet pekar ut fem fokusområden: tillväxt för kommun och region, integration genom mångfald och valfrihet, företagande med samhällsansvar, boende med livskvalitet samt hållbar utveckling.

Organisation redigera

Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vartannat år. Vart fjärde år, efter kommunalval, sker nyval av kongressombud och ersättare. Kongressombuden återspeglar den politiska sammansättningen i medlemsföretagens styrelser, vilken i sin tur motsvarar sammansättningen i ägarkommunens fullmäktige.

Ordförande i styrelsen för Sveriges Allmännytta är Åsa Johansson (S), förste vice ordförande är Carin Ramneskär (M) och andre vice ordförande är Helén Ohlsson (MP). Verkställande direktör är Anders Nordstrand.[3] Sveriges Allmännytta har ett kansli i Stockholm med ca 40 personer anställda. Sveriges Allmännytta är medlem i CECODHAS Housing Europe och NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer).

Historik redigera

Sveriges Allmännytta bildades 1950 som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag eller SABO. Den första kongressen och konstituerande mötet hölls i Malmö den 11 november 1950. 54 bostadsföretag med 35 000 lägenheter anslöt sig från starten.[2]

Bland tidigare direktörer för Sveriges Allmännytta märks bland andra Kurt Eliasson (2006-2016[3]), Bengt Owe Birgersson (1990-2006) och Björn Björnström (1970-1973). Bland tidigare ordförande märks Annika Billström (-2007).

Källor redigera

Externa länkar redigera