Sverigedemokratisk ungdom (1993)

svenskt nationalistiskt ungdomsförbund
För Sverigedemokraterna nuvarande ungdomsförbund, se Ungsvenskarna SDU.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) var ett svenskt nationalistiskt ungdomsförbund som var aktivt från 1990-talet till sent 2010-tal, och under större delen av sin existens var knutet till Sverigedemokraterna.[1]

Sverigedemokratisk Ungdom
Information
Förbunds­ordförandeJessica Ohlson (vilande efter 2017)
Historia
Grundat1993 respektive
1 november 1998
Upplöst2017
HuvudkontorStockholm
Ideologi(er)Nationalism
Struktur
ModerpartiSverigedemokraterna (1993-2015)
Övrigt
FörbundstidningDemokraten

SDU etablerades ursprungligen 1993, men lades ner av moderpartiet två år senare efter att förbundet tagit en nazistisk vändning. Officiellt räknade SDU sin historia från återetableringen 1998.[2][3] En ny brytning mellan moderpartiet och ungdomsförbundet ägde rum år 2015, då en långdragen konflikt kulminerade i att Sverigedemokraterna uteslöt flera ledande SDU:are ur partiet och bildade en ny ungdomsorganisation.[4] SDU levde vidare som självständigt förbund fram till 2017, då förbundets ledarskikt grundade partiet Alternativ för Sverige.[5]

SDU utanför SVT under slutdebatten inför riksdagsvalet 2014.

HistoriaRedigera

Huvudartikel: Sverigedemokratisk Ungdoms historia
 
Klistermärke från SDU

1990-taletRedigera

SDU bildades 1993, med det ursprungliga namnet Sverigedemokraternas Ungdomsförbund. Förbundets ordförande var Robert Vesterlund. Det ursprungliga SDU har beskrivits som en "plantskola för unga nazister", och enligt Expo var nästan hela ledningen för ungdomsförbundet dubbelorganiserade i den nynazistiska gruppen Stockholms Unga Nationalsocialister.[6][7] 1995 lades SDU ner av moderpartiet, med motiveringen att "ideologiskt avvikande personer" tagit sig in på höga poster.[8] Robert Vesterlund kom senare att lämna Sverigedemokraterna och startade i stället den nynazistiska internetpublikationen Info-14. Nationell Ungdom, som bildats som en ungdomsgrupp inom SDU, bröt sig ur organisationen för att bilda Svenska Motståndsrörelsen.[9]

Efter nedläggningen av SDU integrerades ungdomsverksamheten under några år i själva partiet, med Jimmy Windeskog som ungdomsansvarig. SDU-Bulletinen blev en bilaga till SD-Bulletinen.

SDU:s andra grundande ägde rum den 1 november 1998 när en grupp yngre sverigedemokrater samlades i Medborgarhuset i Stockholm. Under mötet antog man ett principprogram och delade in organisationen i fyra nationella distrikt. Till förbundsordförande valdes den tidigare ungdomsansvarige Jimmy Windeskog. Under tiden som ordförande tog Windeskog initiativ till startandet av SDU:s medlemstidning Demokraten.

2000-taletRedigera

Vid rikskongressen 2000 avgick Jimmy Windeskog och ersattes av Jimmie Åkesson från Sölvesborg. År 2005 valdes Åkesson till ordförande i Sverigedemokraterna, och ersattes som förbundsordförande av Martin Kinnunen. År 2007 överlämnade Kinnunen ordförandeskapet till Erik Almqvist. Under de kommande åren bildades nya distrikt och lokalavdelningar, bland annat SDU Sjuhärad och SDU Gävleborg.

År 2007 började SDU profilera sig som ett nationellt och värdekonservativt ungdomsförbund, bland annat genom att anta sidonamnet Ungsvenskarna och symbolen Engelbrektsbågen. Namnet och symbolen hade tidigare använts av Moderata ungdomsförbundet. SDU backade från användandet av Engelbrektsbågen efter att ledningen i MUF påbörjat en juridisk process emot SDU för brott mot upphovsrätten. SDU startade även 2008 en community vid namn Ungsvensk, där de använde en snarlik symbol. Ungsvensk lades ner 2010.

Hösten 2008 inledde SDU en kampanj mot "svenskfientlighet", med en rad torgmöten i diverse städer. Förbundet tvingades avbryta två torgmöten i Malmö på grund av ett stort antal motdemonstranter som överröstade deras tal.[10] Även förbundets torgmöte i Stockholm i januari 2009 väckte medieuppmärksamhet efter stora motdemonstrationer.[11][12][13]

2009 polisanmäldes fyra medlemmar i SDU, däribland dåvarande ordförande Erik Almqvist, för att ha stängt in en reporter från Sveriges Radio ombord på Estlandsfärjan M/S Victoria I. Reportern hade med dold mikrofon och kamera wallraffat inifrån organisationen sedan hösten 2008, men avslöjades ombord på färjan.[14] Almqvist menade att de var rädda för att det var någon från AFA som var med för att dokumentera dem.[15] I ett pressmeddelande kritiserade Jimmie Åkesson public service för att "smygfilma politiskt engagerade ungdomar i privata situationer."[16] Utredningen mot personerna i SDU lades ner 2010.[17]

2010-taletRedigera

2010 tog William Petzäll över som ordförande i förbundet, men lämnade sitt uppdrag redan under den följande våren efter att ha omhändertagits av polis för fylleri.[18]

Efter Petzälls avgång tog Gustav Kasselstrand över som tillförordnad ordförande, för att senare väljas formellt till ordförande vid förbundskongressen 2011. Kasselstrand och hans falang beskrevs som mer etnonationalistisk än moderpartiet, och under hans tid som förbundsordförande ökade sprickan mellan SDU och Sverigedemokraterna.[19]

Efter att Kasselstrand tillsammans med vice ordförande William Hahne tagit ställning för ett erkännande av Palestina avskedades han 2012 från sin post som politisk sekreterare vid riksdagen.[20] Samma år uttalade Kasselstrand och Hahne sitt stöd för de uteslutna sverigedemokraterna Erik Almqvist och Patrik Ehn.[21][22]

Konflikten mellan förbundet och moderpartiet nådde sin kulmen under våren 2015, då Kasselstrand och Hahne uteslöts ur Sverigedemokraterna. Uteslutningarna motiverades av partiledningen med att de haft samröre med den fascistiska organisationen Nordisk Ungdom.[23] Kasselstrand och Hahne valde att stanna kvar på sina poster inom ungdomsförbundet fram till nästa förbundskongress.

Splittring och nedläggningRedigera

Inför SDU:s förbundskongress i september 2015 representerades Hahnes och Kasselstrands falang av Jessica Ohlson. Partistyrelsen lyfte fram Tobias Andersson som kandidat. Ohlson vann omröstningen med 44 röster mot Anderssons 38.[24]

Strax efter valet av Ohlson stängdes ungdomsförbundets hemsida ned och ersattes med en text i vilken partistyrelsen meddelade att de bryter allt samarbete med SDU.[25] Partistyrelsen avsåg att i stället bilda ett helt nytt ungdomsförbund. Jessica Ohlsson ansåg att förfarandet stred mot partistadgarna och hotade med att stämma partiet.[26] Efter valet uteslöts Ohlson och övriga medlemmar i förbundsstyrelsen ur partiet.[27] Ohlson, Kasselstrand och Hahne krävde å sin sida Jimmie Åkessons och partiledningens avgång.[28] 1 oktober bildade Sverigedemokraterna ett nytt ungdomsförbund under namnet Ungsvenskarna SDU, där Tobias Andersson blev ordförande.[29]

Sverigedemokratisk ungdom existerade fristående från SD under en kort period. Bland annat deltog förbundet i Almedalsveckan 2016, och i augusti samma år lämnade förbundet in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt där man yrkande på att Sverigedemokraterna skulle lämna tillbaka domänen sdu.nu. Förbundet höll ett årsmöte i september 2016.

Ny partibildningRedigera

Huvudartikel: Alternativ för Sverige

I februari 2017 registrerades partinamnet Alternativ för Sverige hos Valmyndigheten av William Hahne.[30] Partiet lanserades formellt den 5 mars 2018, med Gustav Kasselstrand som partiledare och Jessica Ohlson som partisekreterare. Efter lanseringen valde de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Olle Felten, Jeff Ahl och Mikael Jansson att i stället ansluta sig till Alternativ för Sverige.[31][32][33]

FörbundsordförandeRedigera

Period Namn Stad
1993–1994 Robert Vesterlund[34] Stockholm
1998–2000 Jimmy Windeskog Borlänge
2000–2005 Jimmie Åkesson Sölvesborg
2005–2007 Martin Kinnunen Stockholm
2007–2010 Erik Almqvist Lund
2010–2011 William Petzäll Borås
2011–2015 Gustav Kasselstrand Göteborg
2015–2017 Jessica Ohlson Uppsala

IdeologiRedigera

Nationalismen var en central del av förbundets ideologi. Man belyste sammanhållning, samförstånd och trygghet som man menar är grunden för den nationella gemenskapen och hållbarheten. Man framhöll även den svenska identiteten som en fundamental del av hållbart samhällsbyggande; man ville värna om svenskheten och de svenska traditionerna.[35]

Inom ramen för nationalismen framhöll man den nationalistiska principen som utgångspunkt för allt samhällsbyggande. Man menade att nationalstaten är den optimala statsbildningen och att världen i teorin bör bestå av nationalstater.

Socialkonservatismen var en annan mycket viktig del av förbundets ideologi. Man ansåg att samhället ska byggas kring välbeprövade koncept. På detta sätt kommer samhället utvecklas organiskt och i ett tempo som gynnar samhället bäst.[35]

VerksamhetRedigera

PublikationerRedigera

SDU:s medlemstidning hette Demokraten. Tidigare hade även medlemstidningarna SDU-Bulletinen och Ung Front givits ut. Ung Front utgavs med sex nummer årligen mellan 1993 och 1997 och ersattes vid sin nedläggning av SDU-Bulletinen.

KampanjerRedigera

SDU har bedrivit flera kampanjer, bland annat "Rör inte min mormor" 2003, "Vägra kallas rasist" 2004, "Vi tar ingen skit" 2010, “Värna friheten – motverka islamisering” 2010, “Nu handlar det om vårt land” 2010, “Vi är också ett folk – stoppa svenskfientligheten” 2011, "Stolt svensk" 2012 och "Världens bästa djurskydd" 2013.[36]

 
SDU demonstrerar i Linköping 2013.

2011 genomförde SDU en demonstration med ungefär hundra deltagare på Avenyn i Göteborg. Ett stort polisuppbåd ledsagade demonstrationståget hela vägen på grund av kraftiga motdemonstrationer där föremål kastades mot demonstrationståget.[37] Vid demonstrationen hölls tal av Gustav Kasselstrand, riksdagsledamoten Erik Almqvist och gäster inbjudna från Italien.[37] I juni genomförde man även en demonstration i Uppsala till följd av att två SDU-medlemmar blivit misshandlade under en flygbladsutdelning i Uppsala.[38] I oktober samma år anordnades SDU:s största demonstration i Malmö.[39]

I mars 2012 ansökte SDU om Migrationsverkets projektstöd för frivillig återvandring. Man ansökte om en summa på 100 000 kr för projektet ”Borta bra men hemma bäst”. För dessa pengar skulle man ta fram 10 000 goodiebags fyllda med informationsflyers med information på olika språk. Enligt SDU syftade projektet till att informera om, och uppmuntra till, återvandring. Materialet skulle delas ut till personer med permanent uppehållstillstånd som nolltaxerat de senaste tio åren.[40] MUF:s och SSU:s förbundsordförande, Erik Bengtzboe och Gabriel Wikström, gick tillsammans ut i en debattartikel på DN och kallade projektet för ett ”smaklöst initiativ från SDU”.[41]

Internationella samarbetenRedigera

Från 2011 ökade SDU sitt internationella utbyte med andra nationalistiska ungdomsförbund I Europa. Bland annat har man bedrivit samarbete med italienska La Destra,[42] österrikiska Ring Freiheitlicher Jugend,[43] danska Dansk Folkeparti och belgiska Vlaams Belang Jongeren.[44][45] Under våren 2013 inledde SDU ett samarbete med franska Front Nationals ungdomsförbund, och bjudit in organisationen till Almedalsveckan för ett gemensamt seminarium.[46]

Avslag av UngdomsstyrelsenRedigera

2014 fick SDU för tredje gången i rad avslag av Ungdomsstyrelsen på sin ansökan om statsbidrag till ungdomsförbundets verksamhet. Beslutet motiverades med att förbundets medlemsföreningar inte antagit sina stadgar i demokratisk ordning.[47]

För verksamhetsåret 2015 beviljades SDU efter flera rättsprocesser, demonstrationer och kampanjande till slut 1,3 miljoner kronor av MUCF.

OrganisationRedigera

SDU var uppdelat i sjutton olika distrikt.[48]

Förbundet var öppet för personer mellan 13 och 29 år, och angav som sitt syfte att "verka för sverigedemokratins tillväxt", att "stärka den svenska identiteten" och att "öka intresset för svensk historia och kultur".[49][50]

MedlemsantalRedigera

År Antal
2011 2 288[51]
2012 3 307[52]
2013 3 504[53]
2014 5 054[54]
2015 4 561[55]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ http://media.wix.com/ugd/103ca6_56daca4d500b4da88ad262cd28c9b643.pdf
 2. ^ ”SDU | Om oss”. SDU - Sverigedemokratisk Ungdom. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180823105837/http://www.sverigedemokratiskungdom.se/om-sdu. Läst 23 augusti 2018. 
 3. ^ Sverigedemokraternas milstolpar”. Expo.se. https://expo.se/2011/01/sverigedemokraternas-milstolpar. Läst 23 augusti 2018. 
 4. ^ ”SD bryter med SDU: ”Partiet menar allvar”. Svenska Dagbladet. 12 september 2015. http://www.svd.se/flashsd-bryter-med-sdu/om/konflikten-mellan-sd-och-sdu. Läst 12 september 2015. 
 5. ^ ”Nytt högerextremt parti fokuserar på Stockholm”. ETC. 7 mars 2017. https://www.etc.se/inrikes/nytt-hogerextremt-parti-fokuserar-pa-stockholm. Läst 12 juni 2022. 
 6. ^ ”Sverigedemokraterna (SD)”. Expo.se. https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna-sd. Läst 17 november 2022. 
 7. ^ ”Här bildar nazisterna partiet SD – i Malmö”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/har-bildar-nazisterna-partiet-sd--i-malmo/. Läst 17 november 2022. 
 8. ^ ”SDU:s historia i korthet”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 13 maj 2009. https://web.archive.org/web/20090513001628/http://www.sdungdom.se/historik.php. Läst 2 juni 2008. 
 9. ^ ”Svenska extremhögern 1998”. motkraft.net. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151005125144/http://motkraft.net/temasidor/kamper-och-kampanjer/tema2/tema_svenska_extremhogern/. 
 10. ^ ”500 personer protesterade mot sd”. Sydsvenskan. 18 oktober 2008. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2008. https://archive.is/20081021050121/http://sydsvenskan.se/malmo/article380150/Fullstandigt-kaos-vid-sd-demonstration.html. 
 11. ^ ”SD-manifestation stördes av äggkastning”. Sveriges Radio. 25 januari 2009. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2590384. 
 12. ^ ”Ägg och stenkastning mot SDU”. Svenska Dagbladet. 25 januari 2009. http://www.svd.se/artikel_2373863. 
 13. ^ ”Flera motdemonstranter gripna”. Dagens Nyheter. 25 januari 2009. http://www.dn.se/sthlm/flera-motdemonstranter-gripna/. 
 14. ^ ”SD-politiker anmäld för reporterhot”. Svenska dagbladet. 17 februari 2009. http://www.svd.se/artikel_2481591. 
 15. ^ ”Almqvist: Vi ville utkräva ett svar”. Expressen. 17 februari 2009. Arkiverad från originalet den 20 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090220102220/http://www.expressen.se/Nyheter/1.1469675/almqvist-vi-ville-utkrava-ett-svar. 
 16. ^ ”Paniken i SD”. Expressen. 18 februari 2009. http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/paniken-i-sd/. 
 17. ^ ”Expressen: Åklagaren ville inte ha in bevis mot SDU”. Arkiverad från originalet den 22 september 2010. https://web.archive.org/web/20100922090857/http://www.expressen.se/nyheter/1.1488333/aklagaren-ville-inte-ha-in-bevis-mot-sdu. Läst 12 november 2010. 
 18. ^ ”Petzäll tar timeout från sina politiska uppdrag”. Mynewsdesk. https://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/petzaell-tar-timeout-fraan-sina-politiska-uppdrag-575654. Läst 7 november 2022. 
 19. ^ Bengtsson, Alex. ”Etnonationalismens återtåg”. Expo.se. https://expo.se/2015/03/etnonationalismens-%C3%A5tert%C3%A5g. Läst 17 november 2022. 
 20. ^ http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/649627-sd-petade-pressekreteraren
 21. ^ ”DN Debatt. ”Helt fel låta Almqvist gå””. DN.SE. 15 november 2012. https://www.dn.se/debatt/helt-fel-lata-almqvist-ga/. Läst 7 november 2022. 
 22. ^ https://www.interasistmen.se/granskning/sdu-toppar-till-forsvar-for-patrik-ehn/
 23. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6152111
 24. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-bryter-med-sdu/
 25. ^ ”SDU”. Sverigedemokraterna. Arkiverad från originalet den 12 september 2015. https://web.archive.org/web/20150912150751/http://sdu.nu/. Läst 12 september 2015. 
 26. ^ SVT Nyheter 12 september 2015, "SDU hotar stämma SD"
 27. ^ Svenska Dagbladet 18 september 2015: Sverigedemokraterna utesluter SDU-toppar, läst 19 september 2015
 28. ^ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21406145.ab
 29. ^ ”Här är SD:s nya ungdomsförbund”. http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-sds-nya-ungdomsforbund/. Läst 1 oktober 2016. 
 30. ^ ”Nytt högerextremt parti fokuserar på Stockholm”. ETC. 7 mars 2017. https://www.etc.se/inrikes/nytt-hogerextremt-parti-fokuserar-pa-stockholm. Läst 12 juni 2022. 
 31. ^ ”Riksdagsledamot Olle Felten (SD) går över till Alternativ för Sverige”. Alternativ för Sveriges webbplats. https://alternativforsverige.se/riksdagsledamot-olle-felten-sd-g%C3%A5r-%C3%B6ver-till-alternativ-f%C3%B6r-sverige/. Läst 15 mars 2018. 
 32. ^ ”Riksdagsledamot Jeff Ahl (SD) går över till Alternativ för Sverige”. Alternativ för Sveriges webbplats. https://alternativforsverige.se/riksdagsledamot-jeff-ahl-sd-g%C3%A5r-%C3%B6ver-till-alternativ-f%C3%B6r-sverige/. Läst 27 mars 2018. 
 33. ^ https://www.svd.se/sd-tappar-ledamoter-i-samma-takt-som-svenska-akademien
 34. ^ Robert Vesterlund använde Robert Wennerstedt som alias under sin tid i Sverigedemokraterna och kom att uppfattas som en infiltratör[källa behövs].
 35. ^ [a b] ”A till Ö”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 15 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130315221549/http://sdu.nu/a-till-o/. 
 36. ^ ”Därför lanserar vi kampanjen ”Stolt svensk””. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 15 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120515144453/http://sdu.nu/kampanj/stolt-svensk/. 
 37. ^ [a b] ”SDU genomförde lyckad demonstration i Göteborg mot svenskfientlighet”. Sverigedemokratisk ungdom. 11 april 2011. Arkiverad från originalet den 18 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110618055215/http://sdu.nu/2011/04/11/sdu-genomforde-lyckad-demonstration-i-goteborg-mot-svenskfientlighet/. 
 38. ^ ”Demonstrera med SDU på Söndag i Uppsala!”. Sverigedemokratisk ungdom. 2 juni 2011. Arkiverad från originalet den 2 maj 2013. https://archive.is/20130502180525/http://sdu.nu/2011/06/02/demonstrera-med-sdu-pa-sondag-i-uppsala/. 
 39. ^ ”Demonstration i Malmö imorgon”. Sverigedemokratisk ungdom. 14 oktober 2011. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111021041234/http://sdu.nu/2011/10/14/demonstration-i-malmo-imorgon/. 
 40. ^ ””Borta bra men hemma bäst” – SDU ansöker om bidrag från Migrationsverket för att underlätta återvandring”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 24 april 2012. https://web.archive.org/web/20120424025926/http://sdu.nu/2012/03/01/borta-bra-men-hemma-bast-sdu-ansoker-om-bidrag-fran-migrationsverket-for-att-underlatta-atervandring/. 
 41. ^ ”Smaklöst initiativ från SDU”. Dagens Nyheter. 5 mars 2012. http://www.dn.se/nyheter/politik/smaklost-initiativ-fran-sdu/. 
 42. ^ ”La Destra gästar SDU-kongressen”. Sverigedemokratisk ungdom. 22 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121016124043/http://sdu.nu/2012/08/22/la-destra-gastar-sdu-kongressen/. 
 43. ^ ”EXTRA: Sverigedemokratisk Ungdom anordnar seminarium under Almedalsveckan med österrikiska Ring Freiheitlicher Jugend”. Sverigedemokratisk ungdom. 12 april 2012. Arkiverad från originalet den 15 april 2012. https://web.archive.org/web/20120415053805/http://sdu.nu/2012/04/12/extra-sverigedemokratisk-ungdom-anordnar-seminarium-under-almedalsveckan-med-osterrikiska-ring-freiheitlicher-jugend/. 
 44. ^ ”SDU och VBJ i aktion för ett självständigt Flandern”. SDU via Mynewsdesk. 9 september 2011. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sdu-och-vbj-i-aktion-foer-ett-sjaelvstaendigt-flandern-679820. 
 45. ^ ”SDU bildar europeiskt ungdomsförbund”. Expo. 4 april 2014. http://expo.se/2014/sdu-bildar-europeiskt-ungdomsforbund_6468.html. 
 46. ^ ”SDU besöks av ledande europeiska ungdomspolitiker”. SDU via Mynewsdesk. 2 maj 2013. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sdu-besoeks-av-ledande-europeiska-ungdomspolitiker-861993. 
 47. ^ Ungdomsstyrelsens beslut om statsbidrag till Sverigedemokratisk Ungdom. Läst 1 april 2014.
 48. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 september 2011. https://web.archive.org/web/20110928030450/http://sdu.nu/category/lokalt/. Läst 9 augusti 2011. 
 49. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150110072126/http://sdu.nu/om-sdu/. Läst 17 januari 2015. 
 50. ^ http://media.wix.com/ugd/103ca6_6f542c6c57fa4d6985e37b1c29a4c159.pdf
 51. ^ ”Nytt medlemsrekord i SDU!”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 11 december 2012. https://web.archive.org/web/20121211041722/http://sdu.nu/2012/06/04/nytt-medlemsrekord-i-sdu/. 
 52. ^ ”SDU rekordstort – växte med 45% under 2012”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 9 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130109211926/http://sdu.nu/tag/medlemsrekord/. 
 53. ^ ”SDU slår medlemsrekord”. Dagens Nyheter. 6 januari 2014. http://www.dn.se/nyheter/politik/sdu-slar-medlemsrekord/. 
 54. ^ ”Medlemsrekord i SDU – ökade med 44% till 5054 medlemmar”. Sverigedemokratisk ungdom. 4 januari 2015. Arkiverad från originalet den 1 april 2015. https://web.archive.org/web/20150401000303/http://sdu.nu/2015/01/04/medlemsrekord-i-sdu-okade-med-44-till-5054-medlemmar/. 
 55. ^ ”SDU - Sverigedemokratisk Ungdom”. SDU - Sverigedemokratisk Ungdom. Arkiverad från originalet den 15 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160115081652/http://www.sverigedemokratiskungdom.se/#!Medlemsstatistik-f%25C3%25B6r-SDU-%25E2%2580%2593-kraftig-tillv%25C3%25A4xt-efter-brytningen-med-SD/rmjbi/568dfca60cf213ab2acb78a1. Läst 12 januari 2016. 

Referensfel: <ref>-tagg med namn "n2444464", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
Referensfel: <ref>-tagg med namn "svt60tal", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
Referensfel: <ref>-tagg med namn "ab11627518", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
Referensfel: <ref>-tagg med namn "ab102852", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
Referensfel: <ref>-tagg med namn "norran090107", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
Referensfel: <ref>-tagg med namn "svt1363757", definierad i <references> används inte tidigare i texten.