Svenska sågverksindustriarbetareförbundet

Svenska sågverksindustriarbetareförbundet var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som bildades 1891 som Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet och namnändrades 1900 till Svenska sågverksindustriarbetareförbundet. Det uppgick 1948 i Svenska träindustriarbetareförbundet.

Svenska sågverksindustriarbetareförbundet
Historia
Grundat1891
Upplöst1948
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1899.
Övrigt
Förbundstidning Sågverks- och brädgårdsarbetaren: flygblad. Gefle: Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet. 1892-1908. Libris 3239783 

Sågvärksindustriarbetaren: kvartalsberättelse för Sv. sågvärksindustriarbetarförbundet. Gäfle: Svenska sågverksindustriarbetareförbundet. 1908-1932. Libris 3239772 

Skogsindustriarbetaren: tidning för skogsbrukets samt sågverks- och pappersindustriernas arbetare. Gävle: Skogsindustriarbetaren. 1936-2009. Libris 3679646 

HistoriaRedigera

 • 1885 bildades Hudiksvalls sågverksarbetarefackförening som var den första inom yrkesområdet.
 • 1891 tog Gävle brädgårdsarbetarefackförening initiativ till att bilda Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet. Fyra fackföreningar bildade förbundet och utsåg Per Lindberg till ordförande. Man hade emellertid en svag organisation utan några medlemmar på sågverken norr om Söderhamn.
 • 1896 hade, trots agitation, förbundet nästan helt tynat bort.
 • 1897 reorganiserades förbundet på en konferens i Gävle och en agitator anlitades för att organisera sågverken i Norrland.
 • 1900 ändrades namnet till Svenska sågverksindustriarbetareförbundet.
 • 1909 deltog förbundet i storstrejken vilket ledde till 60 procents medlemsförlust.
 • 1920 bildades Svenska pappersindustriarbetareförbundet och 4000 medlemmar sökte sig dit.
 • 1921 gjordes en överenskommelse med Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet att detta skulle organisera skogsarbetare i Dalarna och Norrland utom Gävleborgs län och Sågverksindustriarbetareförbundet de söder därom.
 • 1923 hade förbundet 27293 medlemmar. [1]
 • 1925 bildades Trä- och pappersindustriarbetarekartellen tillsammans med två andra fackförbund.
 • 1934 överfördes drygt 10000 skogsarbetare till Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet.
 • 1944 inrättades en arbetslöshetskassa.
 • 1948 slogs förbundet samman med Svenska träindustriarbetareförbundet som tillfördes 18588 medlemmar. Skiljeställsarbetarna överfördes till Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 256335. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
 • Nygren Hans, red (1973). Steg för steg, 1945-1973: en krönika i text och bild om den svenska fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden. Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 7406349. ISBN 91-518-0705-X 

Vidare läsningRedigera