Svenska nationalkommittén för astronomi

Svenska Nationalkommittén för Astronomi grundades 1925 i Sverige. Nationalkommitténs uppgift är att:

  • främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, särskilt genom att representera Sverige i den Internationella Astronomiska Unionen (IAU),
  • åvägabringa planmässigt samarbete med besläktade vetenskapsgrenar,
  • vid behov stå till förfogande som rådgivande organ åt universiteten och andra delar av utbildningssystemet, samt
  • att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera