För andra svenska fredsorganisationer, se svenska fredsorganisationer.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF), vardagligt kallad Svenska Freds, beskriver sig själva som en politiskt och religiöst obunden svensk fredsorganisation som verkar politiskt för att avskaffa alla krig och krigsförberedelser genom omläggning av säkerhetspolitiken i en riktning som gynnar fred och nedrustning i Sverige och världen.[1] Föreningen uppger att de har cirka 9 000 medlemmar fördelade på sju lokalföreningar.[2] Svenska Freds grundades 1883 och har sitt säte i Stockholm.[3]

Hiroshimadagen. Svenska Freds anordnade en manifestation på Södergatan "Ströget" 6 aug 1987 i Malmö. Från stora högtalare hördes bombljudet och folk föll till marken, och blev så liggande i 5 minuter till tonerna av Verdis Requiem.

Ordförande sedan maj 2022 är Kerstin Bergeå[4] som efterträdde Agnes Hellström (2016–2022).

Föreningens centralstyrelse delar årligen ut Eldh-Ekblads fredspris.

Historia redigera

Föreningen bildades 1883 på Hotell Rydberg i Stockholm. En av grundarna, publicisten och fredsagitatorn Klas Pontus Arnoldsson (1844–1916), fick Nobels fredspris 1908.[3]

Under första världskriget hölls i juni 1915 en så kallad fredskongress i Varberg, där Svenska Freds var en av 200 deltagande föreningar. Kongressprotokollet översändes till alla världens regeringar. Ett flertal framträdande politiker och kulturpersonligheter har genom åren varit medlemmar i föreningen, nämnas kan Hjalmar Branting, Per Anders Fogelström och August Strindberg.

Svenska Freds har och har haft en lång rad lokalavdelningar. Dessa har uppstått och senare ofta avvecklats eller gått samman med andra lokalavdelningar beroende på hur lokala aktivister orkat driva verksamheten. En speciell sådan var Vapenfriföreningen som existerade från 1974 för att sedan avvecklas ca 20 år senare. Vapenfriföreningen var en hybrid av fredsförening och facklig organisation för vapenvägrare. Botkyrka Fredsförening är ett annat exempel på lokal förening som numera gått upp i Stockholms fredsförening men som på sin tid bland annat drev en skola i Bangladesh samt liksom andra lokala fredsföreningar hade en aktiv närradioorganisation.

Organisation och verksamhet redigera

Föreningen finansieras huvudsakligen med offentliga bidrag från Arvsfonden och Folke Bernadotteakademin, men har även intäkter i form av medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner.[5]

Föreningen ger ut Fredstidningen Pax [6](”fred” på latin).

Föreningens centralstyrelse delar årligen ut Eldh-Ekblads fredspris. Organisationen finansieras nästan uteslutande med offentliga medel.

Ordförande redigera

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera