Svenska Topographiska Sällskapet var ett sällskap med yngre vetenskapsidkare som bildades i Skara i september 1769. Ändamålet var att studera Skaratrakten och Kinnekulle i naturalhistorisk, topografisk och antikvarisk anda.

Ledamöterna utgjordes av bröderna Johan Abraham Gyllenhaal och Leonard Gyllenhaal, Anders Dahl, Johan Afzelius, Olof Andersson Knös, Daniel Erik Næzén samt den i linneansk anda verksamme komministern i Götene, Clas Bjerkander. Genom att insamla och därefter lämna in rön till sällskapets sammankomster skulle ledamöterna öka kunskaperna om hembygden i olika avseenden. Avsikten var att bidragen skulle tryckas. Ledamöterna skulle vidare författa egna levernesbeskrivningar.

Källor och litteratur Redigera

  • Welin, Sanfrid, Svenska Topografiska Sällskapet i Skara. Skara 1950.
  • Sandblad, Henrik, Från Olof Knös' studieår (Lychnos 1962).
  • Hamberg, Erik, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Göteborg 1985.
  • Jacobsson, Benny, Den sjunde världsdelen : västgötar och Västergötland 1646-1771 : en identitetshistoria. Stockholm 2008.