Svenska Parkeringsföreningen, Svepark, är en branschorganisation för parkeringsbolag i Sverige.

Organisationen har infört etiska regler som bolagen rekommenderas följa:

  • Personalen ska vara tillräckligt utbildad i parkeringsreglerna.
  • Skyltningen ska vara korrekt och tydlig.
  • Personal ska endast arbeta i full uniform. Märken på civila kläder gäller inte som uniform.
  • Fordonen ska vara märkta så att det syns att de tillhör ett P-bolag.
  • Den ska finnas en skriftlig policy för övervakning som ska följas.
  • Det ska finnas en fungerande kundtjänst, som handlägger alla inkommande klagomål. Kundtjänsten ska vara öppen för telefon och/eller besök under kontorstid och för fax och e-post dygnet runt.
  • Man ska följa god inkassosed, både om man själv sköter det eller anlitar ett externt inkassobolag.
  • Man ska inte ingå avtal med markägare som innebär att man måste vara oetisk för att gå med vinst.

Externa länkarRedigera