Svenska OCD-förbundet är en stödförening för personer med OCD (Obsessive Compulsive Disorder), tvångssyndrom, och deras närstående i Sverige.

Föreningen, som tidigare hette Svenska OCD-förbundet Ananke, grundades 1989 av bland andra framlidne professorn Per Mindus och har sitt säte i Stockholm. Ordet Ananke, som ingick i föreningens namn och är grekiska för nödvändighet, var i grekisk mytologi (romersk motsvarighet: Necessitas) dotter till guden Zeus.

Föreningen vill öka kunskapen om tvångssyndrom, som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar, till allmänheten, men också till personer inom vården. Föreningen erbjuder stöd i form av stödgrupper, stödsamtal, information, sommarläger, utbildning till boendestödjare och hemtjänstpersonal med mera. Även stöd till drabbade av närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässig håravryckning) och dysmorfofobi (BDD - body dysmorphic disorder) samordnas via Svenska OCD-förbundet.

Föreningen har lokal verksamhet på flera platser i Sverige och utger en tidning, "Nytt om OCD", med fyra nummer per år. Föreningen har drygt 2000 medlemmar och deltar i flera samarbetsorganisationer som till exempel NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Funktionsrätt Sverige samt påverkansgrupper gentemot till exempel landsting och andra vårdgivare.

Externa länkarRedigera