Svensk Kollektivtrafik

branschorganisation för kollektivtrafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
(Omdirigerad från Svenska Lokaltrafikföreningen)

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation i Sverige för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen ingår Svensk Kollektivtrafik i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Vd för Svensk Kollektivtrafik är Helena Leufstadius. Styrelseordförande från 2015 är Ulf Nilsson (S).

HistorikRedigera

Svensk Kollektivtrafik bildades 1905 som Svenska Spårvägsföreningen. År 1927 blev det formellt möjligt även för buss- och förortsbaneföretag att bli medlemmar i föreningen, 1935 ändrades namnet till Svenska Spårvägs-, Buss- och Förortsbaneföreningen (SBFF) och 1943 till Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Föreningen organiserade offentligägda lokaltrafikföretag fram till 1993, då de operativa busstrafikföretagen gick över till det nybildade Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR). 2008 bytte branschorganisationen namn från Svenska Lokaltrafikföreningen till Svensk Kollektivtrafik.

Externa länkarRedigera