Svenska Fysikersamfundet (SFS) är en ideell förening som grundades 1920 av "den fysiska vetenskapens utövare, främjare och vänner".

Samfundets ändamål är bland annat att främja forskning i fysik och fysikens tillämpningar, att sprida information om fysik och fysikutbildning och att stimulera intresset för naturvetenskap. Samfundets medlemmar omfattar såväl yrkesverksamma fysiker och fysikingenjörer som fysiklärare och studenter. Samfundet ger ut årsskriften Kosmos och även tidningen Fysikaktuellt, som kommer ut fyra gånger per år.


Nuvarande styrelse (mandatperiod tom 31 december 2021):

Jonathan Weidow, Chalmers, ordförande,

Hjalmar Brismar, KTH (IVA),

Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet (KVA),

Joseph Nordgren, Uppsala universitet (KVA),

Eva Lindroth, Stockholms universitet (KVA),

Johan Mauritsson, Lunds universitet,

Leslie Pendrill, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås,

Carla Puglia, Uppsala universitet,

Johanna Rosén, Linköpings universitet,

Kenneth Bodin Algoryx, Umeå,

Kerstin Jon-And, Stockholms universitet

Nils Almqvist Luleå tekniska universitet,

Sekreterare: Joakim Cederkäll, Lunds universitet,

Skattmästare: Lage Hedin, Uppsala universitet.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera