Stora priset

Svenska Akademiens förnämsta pris
(Omdirigerad från Svenska Akademiens stora pris)

Svenska Akademiens stora pris är Akademiens förnämsta pris. Det instiftades 1786 av Gustav III. Belöningarna vid Svenska Akademiens tävlingar var från början två "skådepenningar" (medaljer) i guld med värdet 26 dukater, en för skaldekonst och en för vältalighet, samt två medaljer i silver (mindre priset). Från 1870 blev stora priset en guldmedalj, värd 400 kronor, vilket 1898 höjdes till 800 kronor.[1]

Svenska Akademiens stora pris
UtdelareSvenska Akademien
LandSverige
Första utdelning1786
ÅterkommandeSporadiskt

Vid den första tävlingen, som utlystes vid instiftelsen 5 april 1786, var ämnena i skaldekonst "Konung Gustaf Adolfs anträde till regeringen" och i vältalighet "Äreminne över riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson". Stora priset i vältalighet gick till en uppsats som skrivits anonymt. Det visade sig dock, i slutet av 1787, att Gustav III själv var författaren![2]

Tävlingarna om stora och mindre priset blev inte den framgång som Gustav III hade hoppats på. Priset framstod inte som lockande för de bästa författarna, men desto mer för amatörerna. Många tävlingsbidrag var medelmåttiga. Efter 1830 avtog entusiasmen, men det var först 1910 som Erik Axel Karlfeldt föreslog att tävlingarna skulle avskaffas, speciellt som de framstod som löjliga vid sidan av Nobelpriset. En kommitté avgav ett betänkande 1914, med resultatet att mindre priset avskaffades, liksom uppdelningen i skaldekonst och vältalighet. Tävlingsmomentet upphörde slutligen 1940. Men ända sedan 1820-talet har Stora priset även utdelats utan tävlan.[3]

Nedan förtecknas mottagarna av Stora och mindre priset.[4]

Mottagare av stora priset

redigera
År Vältalighet Skaldekonst Utan tävlan
1786 Gustav III för Äreminne över
riksrådet och fältmarskalken
Lennart Torstenson
Nils Lorens Sjöberg för Konung
Gustaf Adolfs anträde till regeringen
1787 Magnus Lehnberg Samuel Niclas Casström
1788 Magnus Lehnberg Gustaf Regnér
1789 Christopher Dahl[5] Carl Gustaf Nordforss
1791 Axel Gabriel Silverstolpe
1792 Isak Reinhold Blom (dubbelt pris),
Axel Gabriel Silverstolpe (Hedersaccessit)
1793 Johan Stenhammar
1794 Eric Daniel Leffler (dubbelt pris) Johan Stenhammar
1797 Frans Michael Franzén för
Sång över greve Gustaf Philip Creutz
1802 Gustaf Regnér Anders Carlsson Kullberg
1803 Erik Gustaf Geijer
1805 Johan Olof Wallin
1808 Carl Petter Hagberg (dubbelt pris) Johan Olof Wallin (200 dukater)
1810 Erik Gustaf Geijer Carl Gustaf Nordforss
1811 Esaias Tegnér för Svea
1812 Adolf Göran Mörner Pehr Adolf Granberg
1814 Lars Magnus Enberg
1815 Josef Otto Wallin David Aspelin
1816 Johan Petter Theorell
1817 Lars Magnus Enberg Carl von Becker
1819 Anders Lindeberg
1821 Carl Adolph Agardh (dubbelt pris) Carl Gustaf von Brinkman
1822 Carl Gustaf Nordforss
1823 Fredrik von Ehrenheim,
Lars Hjortsberg
1824 Carl Thomas Järta Bernhard von Beskow
1825 Anders Abraham Grafström
1826 Carl August Nicander
1827 Svante Gustaf Schyberg
1830 Anders Fryxell
1833 Pehr Henrik Ling
1834 Olof Fryxell
1836 Carl Thomas Järta (100 dukater)
1837 Jacob Berzelius,
Johann Heinrich Bernhard Dräseke
1838 Bernhard Crusell
1839 Johan Ludvig Runeberg
1840 Bernhard Elis Malmström för Angelika Gottlieb Mohnike
1841 Wilhelm Erik Svedelius
1842 Adam Oehlenschläger
1844 Robert Mauritz Bowallius Fredrika Bremer
1845 Carl Wilhelm Böttiger (100 dukater)
1849 Pehr Hampus Scherini Johan Henrik Thomander
1851 Thekla Knös
1852 Adolf Fredrik Lindblad
1853 Nils Fredrik Sander Hans Magnus Melin
1856 Gustaf Ljunggren Johan Börjesson
1857 Carl Anders Kullberg
1860 Frithiof Grafström
1862 Emilie Flygare-Carlén
1865 Arvid August Afzelius
1882 Karl Warburg
1884 Ludvig Norman
1886 Hugo Tigerschiöld Carl Johan Schlyter,
Zacharias Topelius
1888 Edvard Fredin
1904 Selma Lagerlöf
1907 Axel Klinckowström
1915 Martin Lamm
1917 Fredrik Böök
1922 Axel Åkerblom
1924 Erik Wilhelm Dahlgren
1929 Henrik Söderbaum
1930 Emil Zilliacus
1935 Bertil Malmberg
1939 Hjalmar Gullberg
1940 Yrjö Hirn
1944 Arvid Mörne
1948 Anton Blanck
1961 John Landquist
1963 Olle Holmberg
1965 Hilding Rosenberg
1966 Herbert Tingsten
1967 Jan Fridegård
1971 Astrid Lindgren
1972 Evert Taube
1973 Erik Wellander
1977 Ingmar Bergman
1983 Hilding Linnqvist
1986 Georg Henrik von Wright
1991 Sven-Erik Bäck
1994 Tove Jansson
1998 Birgit Åkesson
2006 Sture Linnér
2010 Jan Troell
2014 Lennart Hellsing
2022 Stig Strömholm

Mottagare av mindre priset

redigera

Accessit (silvermedalj)

redigera
År Vältalighet Skaldekonst
1786 Samuel Niclas Casström Nils Gustaf Palin
1787 Axel Gabriel Silverstolpe (Hedersaccessit) Sven Niclas Wahrman (Uppmuntransaccessit)
1789 Johan Stenhammar (Hedersaccessit) Vinnaren förblev anonym (Uppmuntransaccessit)
1790 – (Hedersaccessit) Vinnaren förblev anonym (Uppmuntransaccessit)
1791 – (Hedersaccessit) Vinnaren förblev anonym (Uppmuntransaccessit)
1792 Axel Gabriel Silverstolpe (Hedersaccessit)
1794 Isak Reinhold Blom (Hedersaccessit)

Silverpenningen 1799

redigera

Här gjordes ingen uppdelning i vältalighet och skaldekonst.

Mindre guldmedaljen

redigera

Här gjordes ingen uppdelning i vältalighet och skaldekonst.

År Efter tävlan Utan tävlan
1799 Gustaf von Schantz
Anders Carlsson Kullberg
1800 Johan Adolf Hertzman
Gustaf von Schantz
Anders Carlsson Kullberg
Johan David Valerius
Johan Peter Grangren
1801 Johan Gustaf Bure
Emanuel Wahlgren
1802 Michael Choræus (Hedersaccessit)
Sven Björck Svensson
1803 Pehr Adolf Granberg
1804 Johan David Valerius
Pehr Adam Wallmark
Bengt Kiellander
1805 Anders Carlsson Kullberg (Hedersaccessit)
Johan Olof Wallin (två pris)
Johan Tranér
1806 Matthias Stenhammar
Johan Tranér
1807 Johan Olof Wallin
Johan David Valerius
Johan Peter Grangren
Johan Tranér
1808 Matthias Stenhammar
1809 Gustaf von Schantz
1810 Lars Fredrik Gravander (Hedersaccessit)
en anonym vinnare
1811 Lars Fredrik Gravander (två pris)
Ivar Eilert Schartau
1812 Lars Fredrik Gravander
1813 Joseph Wallin
Erik Samuel Ödmann
Pehr Adolf Granberg
Jonas Magnus Stiernstolpe
1814 Carl Emanuel Bexell
Johan Wetterbergh
Pehr Adolf Granberg
1815 Gustaf Snoilsky
1816 Erik Samuel Ödmann
Carl von Becker
David Aspelin
1817 Anders Lindeberg
Olof Philip Utterström
1818 Jonas Arvid Winbom
Johan Petter Theorell
David Aspelin
Erik Johan Stagnelius
1819 Carl von Becker
1820 Anders Lindeberg
Johan Andersson
1822 Carl von Becker
1824 Johan David Valerius (Hedersaccessit)
Johan Adolf Hertzman
1825 Carl August Nicander
anonym vinnare (Carl Gustaf Nordforss)
1826 Carolina Elisabeth Ruders
Johan Arvid Afzelius
anonym vinnare (Carl Gustaf von Brinkman)
1827 Johan Erik Rydqvist (Hedersaccessit)
Anders Lindeberg
1828 Gustaf von Schantz
Gustaf Henrik Mellin
1829 Julia Christina Nyberg (Euphrosyne)
1830 Carl Anders Kullberg
1831 Carl August Nicander
Johan Ludvig Runeberg
Assar Lindeblad
Carl August Hagberg
Fredrika Bremer
1832 Johan Jacob Nervander
Elias Vilhelm Ruda
Oscar Patrik Sturzen-Becker
Olof Fryxell
1833 Carl Wilhelm Böttiger
Gustaf Henrik Mellin
Catharina Christina Cramér
1834 Carl Wilhelm Böttiger (Hedersaccessit)
Carl August Adlersparre
Wilhelmina Stålberg

Förteckningen är ännu ofullständig efter 1834.

Källor

redigera
  1. ^ Svenska akademien i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1918)
  2. ^ Bo Svensén, Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar (1998), s. 95, ISBN 91-1-300568-5.
  3. ^ Svensén (1998), s. 101-103.
  4. ^ Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886 : 92 (1986), sid. 43–48.
  5. ^ Fant, Johan Eric; Låstbom August Theodor, Fant Andreas Michael (1843). Upsala ärkestifts herdaminne D. 2. Upsala: Wahlström & Låstbom. sid. 360-361. Libris 1799833