Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag (SKB) är ett av svensk kärnkraftindustri bildat bolag för att ta hand om bland annat kärnavfall och använt kärnbränsle. SKB:s huvudkontor ligger i Solna men har anläggningar i bland annat Forsmark (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR) och i Oskarshamn (Mellanlagret Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet). Även M/S Sigrid som transporterar det använda kärnbränslet ägs av SKB. M/S Sigrid ersatte M/S Sigyn 2014.

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag
Org.nr556175-2014
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerTorbjörn Wahlborg
Styrelseordförande
Stefan Engdahl
Vd
BranschRadioaktivt avfall
Antal anställdacirka 600 – oktober 2019
Ekonomi
Omsättning 1 584 miljoner SEK
Rörelseresultat -5 376 miljoner SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar742,4 miljoner SEK
Eget kapital 163 000 SEK
Struktur
Ägare2018-11-28[1]:
Vattenfall AB – 36%
Forsmarks Kraftgrupp AB – 30%
OKG Aktiebolag – 22%
Sydkraft Nuclear Power AB – 12%
Övrigt
SloganVi tar hand om det svenska radioaktiva avfallet på ett säkert sätt.
WebbplatsSKB.se
FotnoterFrån 2019 års bokslut. Källa: SKB.

Ägare redigera

Företagsnamn Ägarandel
Vattenfall AB 36 %
Forsmarks Kraftgrupp AB 30 %
OKG Aktiebolag 22 %
Sydkraft Nuclear Power AB 12 %
100 %
Källa: [1] | Per 2023-08-14

Då svenska staten genom Vattenfall AB äger 66% av Forsmarks Kraftgrupp AB är man indirekt majoritetsägare i SKB.

Styrelse redigera

Position Namn Företag/Organisation/Fack
Styrelseordförande Torbjörn Wahlborg Vattenfall AB
Ledamot Johan Svenningsson Sydkraft Nuclear Power AB, vice ordförande
Ledamot Anders Bengtsson OKG Aktiebolag
Ledamot Lars Björnkvist Vattenfall AB
Arbetstagarrepresentant Göran Axelsson Unionen
Arbetstagarrepresentant Mikael Jonsson Sveriges Ingenjörer
Källa: [1] | Per 2023-08-14

Referenser redigera

Externa länkar redigera