Öppna huvudmenyn

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur[källa behövs] vid Göteborgs universitet erbjuder flera fartyg och mindre båtar samt två stationer för forskning och utbildning. Organisationen bildades 2008 som Sven Lovén centrum för marina vetenskaper[1], efter sammanslagning av Kristinebergs Marina Forskningsstation (Kungliga Vetenskapsakademien), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (Göteborgs och Stockholms universitet) och forskningsfartyget Skagerak (Göteborgs universitets Marina Forskningscentrum). 45 personer är anställda.[källa behövs] Namnet hedrar Kristinebergs grundare, marinzoologipionjären Sven Lovén.[2]

Stationerna är belägna i unika miljöer vid den svenska västkusten: Kristineberg vid Gullmarsfjorden och Tjärnö vid Kosterfjorden. Lovéncentret samlar en rad forskningsinriktningar och forskargrupper från främst Göteborgs universitet och Kungliga Vetenskapsakademien. Sammanlagt ca 70 forskare har Lovéncentret som sin fasta arbetsplats. Lovéncentret har också gästforskar- och kursverksamhet året om.

Forskningsstationerna – Kristineberg och Tjärnö – är två av Europas modernaste för avancerat experimentellt arbete.[källa behövs] Varje station har laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från vattnen utanför. I flera av dem kan man kontrollera luft- och vattentemperatur samt ljus. Experimentanläggningarna utomhus består av växthus samt så kallade open tank systems (ecotrons), även dessa med rinnande yt- och djupvatten. Laboratorieutrustningen gör det möjligt att genomföra avancerad biologisk forskning, från ekologi och fysiologi till taxonomi och molekylärbiologi.

Innehåll

Tjärnö vid KosterfjordenRedigera

 
Lovéncentret Tjärnö.

Tjärnöstationen grundades 1963[3] och ligger på Tjärnö i Strömstads kommun nära Kosterfjorden; det tar femton minuter med båt för att komma ut till den enda "äkta" oceaniska miljön i Sverige. Förkastningssprickan i Kosterfjorden är 247 meter djup och når ända ut till Atlanten. Fjorden har oceanisk salthalt (35 ) i bottenvattnet och god vattenomsättning. I djupet av Kosterfjorden lever djur som är typiska för de oceaniska kontinentalsluttningarna och de djupa fjordarna vid Norges västkust, bland annat olika arter av svampdjur och sjöpennor, samt limamusslor och rev av ögonkorall. Andra miljöer i närheten av Tjärnöstationen är öppna stenstränder, smala sund med starka strömmar, grunda partier med sand- och lerbottnar samt ålgräsängar. År 2009 invigdes Kosterhavets nationalpark[4] – Sveriges första nationalpark med marint fokus – i området. Här finns omkring 6 000 marina arter, av vilka mer än 200 inte finns någon annanstans i Sverige.[5]

Kristineberg vid GullmarsfjordenRedigera

 
Lovéncentret Kristineberg.

Kristinebergstationen är belägen vid Fiskebäckskil i Lysekils kommun vid Gullmarsfjordens mynning, varifrån man når såväl kustmiljöer som öppet hav. Stationen grundades 1877 av Kungl. Vetenskapsakademien[6] och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning, med tradition av att ta emot gästforskare. Gullmarsfjorden är en 25 km lång tröskelfjord med ett största djup på 119 meter. Här finns två tydligt skilda vattenmassor av olika salthalt, vilket gör fjorden intressant för marin forskning. Salthalt och temperatur i bottenvattnen motsvarar förhållanden på 200−300 meters djup utanför fjorden.[7] Här hittar man därför djuplevande arter, till exempel nordhavsräka och krill. Många miljöer – bland annat branta klippor, djupbottensediment, ålgräsängar och klipp-, sten-, sand- och lerstränder – ger en rik flora och fauna i området kring Kristineberg.

ForskningsfartygRedigera

 
R/V Skagerak.

Lovéncentret har tre forskningsfartyg: R/V Skagerak (39 m), R/V Nereus (16 m) och R/V Oscar von Sydow (12 m). Vid centret finns vidare ett antal mindre båtar. Samtliga båtar har sin bas vid Kristineberg eller Tjärnö. Fartygen har provtagningsutrustning både för fria vattenmassan och för bottnar, t.ex. planktonhåvar, skrapor, sedimentlod, CTD:er[förtydliga] med vattenhämtare samt olika sedimentprovtagare. Lovéncentret har tre fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV:er).

För allmänhetenRedigera

Lovéncentret samverkar med samhället på flera sätt. Under sommarhalvåret öppnar man upp med bland annat exkursioner och sommarskolor för barn. Därutöver kan skolklasser och andra grupper komma på besök.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera