Sven-Erik Sjöstrand, född 1945, är en svensk professor emeritus i Företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

UtbildningRedigera

Sjöstrand disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1973 på doktorsavhandlingen Företagsorganisation – en taxonomisk ansats[1][2] varvid han blev ekonomie doktor. Sjöstrand är även civilekonom från Handelshögskolan (1968).

KarriärRedigera

Han innehade 1978-94 Rådet för Förtagslednings- och Arbetslivsfrågors professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 1994 har han innehaft Matts Carlgrens professur i Företagsekonomi, särskilt Management, vid samma högskola.

Sjöstrand har vidare varit styrelseordförande för Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm (1995-2001) och samtidigt styrelseledamot i den senare organisationen. Han har också varit styrelseledamot i Stockholm School of Economics Institute for Research från dess bildande 2011 till 2015. Han har under nästan 40 år (1977-2015) lett ett stort forskningscentrum för företagslednings- och bolagsstyrningsfrågor och har varit styrelseledamot i ett flertal nationella och internationella vetenskapliga organisationer och svenska storföretag. Sjöstrand har även handlett ett knappt femtiotal doktorander, fungerat som sakkunnig vid utnämningar av ett fyrtiotal professorer i Norden samt verkat som opponent vid ett tjugotal disputationer. Under ett trettiotal år ledde Sjöstrand, tillsammans med några kollegor vid Handelshögskolan, IFL:s (Institutet för Företagsledning) seminarier för ägare, styrelseordföranden, styrelseledamöter och koncernchefer i svenska storföretag.

Sjöstrand har en omfattande produktion av internationell och svensk vetenskaplig litteratur. Särskilt kan nämnas Organisationsteori (1974), Organizational Myths (1979), Samhällsorganisation (1985), Institutional Change: Theory and Empirical Findings (1993), On Economic Institutions (1995), Styrelsearbete i koncerner (1996), The Two Faces of Management (1997), Invisible Management (2001), Rekrytering till koncernstyrelser (2003), Æsthetic Management (2007), Corporate Governance in Modern Financial Capitalism (2010), Ägarstyrning i statliga företag (2012), Nordic Corporate Governance (2016) och Rethinking Corporate Governance (2016).

UtmärkelserRedigera

Sjöstrand är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2001.

Företrädare:
Matts Carlgrens professur i företagsekonomi
1994-
Efterträdare:


Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Jonas Rehnberg, p. 229. Stockholm School of Economics, The first 100 years Stockholm: Informationsförlaget, 2009.
  2. ^ Sjöstrand, Sven-Erik (1973). Företagsorganisation: en taxonomisk ansats : med en typisering av 38 svenska byggnadsföretag. Stockholm: utg. Libris 7628230. ISBN 91-7258-012-7