Svea är en svensk dikt från 1811 av Esaias Tegnér.

Ursprungligen uttryckte dikten, för vilken författaren erhöll Svenska Akademiens stora pris närmast revanschistiska stämningar, föranledda av förlusten av Finland, men i bearbetad form kom den att innehålla den berömda formuleringen om "att inom Sveriges gräns erövra Finland åter". Peter den stores grundande av Sankt Petersburg uttrycks med orden: "En tron står upp ur kärr, vars namn vi knappast vetat Och kungar böja knä där våra hjordar betat."

Externa länkarRedigera

  • Svea finns på Wikisource