Svartbäcksgatan i Uppsala utgör den norra infarten till staden. Gatan utgår från Stora torget och går mot nordväst genom innerstaden. Uppsalas stadsbibliotek ligger vid Svartbäcksgatan, och ett av stadens större köpcentrum ligger också där. På delen mellan Sankt Olofsgatan och Skolgatan ligger Linnéträdgården. Vid Skolgatan viker den av mot nordnordväst och fortsätter i en nästan rät linje ända till Björklinge, även om gatunamnet bara används fram till Bärbyleden. Mellan Luthagsesplanaden och Bärbyleden är gatan huvudsakligen fyrfältsväg med alléplanteringar, och norr därom var den E4 fram till dess en ny motorväg utanför Uppsala invigdes 2006.

Svartbäcksgatan sedd mot sydost från korsningen med Sankt Johannesgatan, mellan Sankt Olofsgatan och Skolgatan. Svartbäcksgatans gågatu-del skymtar i bakgrunden.

Gatan lades ut vid stadsregleringen 1643 med syftet att skapa en siktlinje norrifrån mot domkyrkan.[1]

Tidigare slutade Svartbäcksgatan i norr vid Skolgatan (tidigare Ladugatan och innan dess Bomgatan) där tulldiket avslutade Uppsala.[2]

Under 1700-talet och början av 1800-talet dominerades Svartbäcksgatan av hantverksgårdar. I kvarteret Lindormen mellan Linnégatan och Skolgatan dominerade garverier och färgare som hade behov av Fyrisåns vatten. Bland övriga hantverkare märks sadelmakare, guldsmeder, tenngjutare, kopparslagare samt bagerier och bryggerier. Under senare hälften av 1800-talet började alltmer handelsfastigheter att ta över på Svartbäcksgatan.[2]

KällorRedigera

  1. ^ Nils Ahlberg, Stadsgrundningar och planförändringar Arkiverad 29 juni 2007 hämtat från the Wayback Machine. s. 571-573, doktorsavhandling på Sveriges lantbruksuniversitet 2005
  2. ^ [a b] Svartbäcksgatan i Uppsala - ett angeläget vårdprojekt, Ola Ehn i årsboken Uppland 1975