Sugning är då en fluid rör sig genom undertryck. Ett exempel är att människor kan suga in mat eller vätska i munhålan.

Sugverkan i en vätska

Se ävenRedigera