Subjektivitet

(Omdirigerad från Subjektiv)

Subjektivitet, term som betecknar osaklighet, partiskhet. Motsats till objektivitet.

Subjektiv, term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild. Motsats till objektiv.

Se ävenRedigera