Styren, eller vinylbensen, är ett omättat flytande kolväte. Ämnet används ofta som monomer när man tillverkar plast och gummi. IARC, Internationella cancerinstitutet har klassat substansen som "möjligt cancerframkallande för människa".

Styren
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnStyren
Övriga namnVinylbensen, Fenetylen, Styrol, Etenylbensen, Cinnamen, Fenyleten, Diarex HF 77, Styrolen, Styropol
Kemisk formelC8H8 eller C6H5C2H3
Molmassa104,15 g/mol
UtseendeFärglös, oljig vätska
CAS-nummer100-42-5
SMILESc1ccccc1C=C
Egenskaper
Densitet0,909 g/cm³
Löslighet (vatten)0,32 g/l
Smältpunkt-30 °C
Kokpunkt145 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
2
2
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Styren, C8H8 eller C6H5C2H3, är ett flytande aromatiskt kolväte, som bland annat förekommer i stenkolstjära. Det verkar retande på hud och slemhinnor och har i högre koncentration narkotisk effekt.[1]

FramställningRedigera

Industriellt framställs styren genom reaktion mellan bensen och eten.[1]

AnvändningRedigera

Styren polymeriserar mycket lätt vid upphettning, belysning eller vid kontakt med peroxidkatalysatorer och används därför huvudsakligen som utgångsmaterial vid plasttillverkning. I viss mån utnyttjas ämnet även som lösningsmedel.[1]

KällorRedigera

Se ävenRedigera