Studiekamraten är en folkbildningstidskrift utgiven och redigerad av studiecirkel inom Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Tidskriften grundades 1919 och hade många av Sveriges främsta folkbildare som medarbetare, till exempel Natanael Beskow, Alf Ahlberg, Vladimir Oravsky och Gillis Hammar.

Studiekamraten har också ägnat sig åt bokutgivning. Efter 1997 har verksamheten enligt uppgift upphört.