Studiedag är en dag då anställda eller företagare utbildar sig (fortbildning) istället för att utföra det vanliga arbetet. Det är särskilt vanligt vid skolor.[1] Där innebär studiedagen att lärarna utbildar sig, medan eleverna i Sverige vanligtvis är lediga från skolan. Studiedagarna brukar fördelas över läsåret. Enligt skollagen får skolorna i Sverige ha högst fem studiedagar per läsår, utöver elevernas lovdagar (läst 2020).[2]

Referenser redigera