Studia Anthroponymica Scandinavica

Studia Anthroponymica Scandinavica är en nordisk tidskrift för personnamnsforskning, grundad 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson, som utkommer med ett nummer årligen.

Den stöds ekonomiskt av "Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter" och utges från 2009 av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.[1] Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer, därefter 2011–2014 Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras tidskriften av Katharina Leibring och Lennart Ryman. Studia Anthroponymica Scandinavica är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningens skilda fält. Den presenterar etymologiska, grammatiska, semantiska, historiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor och namnvårds- och namnlagsfrågor. Den har en nordisk linje och belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning och öden utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Linjen innebär att alla, även de icke-nordiska, inhemska språken i Norden beaktas.

KällorRedigera