Studenternas Hus ligger på Götabergsgatan 17 i Göteborg och är ursprungligen uppfört av Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS) år 1932. Arkitekt för den ursprungliga fastigheten var Ragnar Ossian Swensson och fastigheten har sedan dess byggts ut för att möta behov inom Göteborgs studentliv. Vid Studenternas hus har olika typer av studentnära verksamhet, inom och utom studentkårernas regi, bedrivits sedan fastigheten uppfördes.

Studenternas hus

1983-2010 har det agerat kårhus åt Filosofiska Fakulteternas Studentkår vid Göteborgs universitet. 2010 tog den nybildade Göta studentkår över FFS verksamhet och därmed även kopplingen till huset. I huset finns bland annat kårens expedition, en studentbokhandel och föreningslokaler för ett antal kårföreningar, exempelvis Tongångarne och Filosofspexet. Även tidningsföreningen Götheborgske Spionen, Konstkåren och Göteborgs Universitets Studentkårer har kontor i huset.[1][2]

ReferenserRedigera