Öppna huvudmenyn
Smedjan vid Stripa gruva, byggd 1907

Stripakonflikten var en svensk arbetsmarknadskonflikt vid Stripa gruva i Guldsmedshyttan, som varade mellan mars 1925 och maj 1927.

Strejkens börjanRedigera

Merparten av gruvarbetarna i Stripa var organiserade i den syndikalistiska Guldsmedshyttans lokala samorganisation, med anknytning till Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). De krävde en löneökning med 25 procent. Arbetsgivaren gick inte med på kraven, och lokal strejk bröt ut den 9 mars 1925. Under strejken rådde enighet mellan den lokala avdelning 22 av Svenska Gruvindustriarbetareförbundet och Guldsmedshyttans lokala samorganisation. I oktober 1925 begärde arbetsgivaren att arbetslöshetskommittén i Linde landskommun skulle anvisa så kallade nödhjälpsrbetare till arbete vid Stripa gruvfält oavsett den pågående konflikten. Kommittén beslöt hänskjuta frågan till Statens arbetslöshetskommission, som avslog begäran med motivering att lönen var lägre än normalt på orten. Stripa Grufvbolag återkom med en ny begäran i början av 1926 efter misslyckade förlikningsförhandlingar och erbjöd en något högre lön. Arbetslöshetskommissionen beslöt vid detta tillfälle att anvisa femton arbetslösa till malmlastning. Den socialdemokratiska regeringen begärde en ny prövning av arbetslöshetskommissionens, men beslutet ändrades inte.

Rikspolitiska följderRedigera

Stripakonflikten bidrog till ett regeringsskifte. I en behandling i statsutskottet av regeringens handlade tillsåg Frisinnade folkpartiets ledare Carl Gustaf Ekman att direktiven om arbetslöshetsbidrag förtydligades på ett sätt som i praktiken upphävde en kompromiss mellan partierna från 1922. Detta direktiv, det så kallade Stripadirektivet, tolkades av socialdemokraterna som ett premierande av strejkbryteri i vissa fall. Ekman lyckades samla borgerligheten så att båda kamrarna antog utlåtandet och den socialdemokratiska regeringen under Rickard Sandler avgick därför den 7 juni 1926. Den efterträddes av en minoritetsregering under Carl Gustaf Ekman.

Strejkens slutRedigera

I maj 1927 presenterades ett nytt förlikningsförslag. De strejkande förkastade detta, men kort därefter nåddes enighet om ett kompromissförslag med något högre löner än förlikningsförslaget.

Stripadirektivet, som ledde till den socialdemokratiska regeringens avgång 1926, upphävdes 1933 under en ny regering under ledning av socialdemokraterna och Bondeförbundet.[1]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Stripakonflikten på www.bergsbruk.se

Vidare läsningRedigera

  • Blomberg, Eva; Blomberg Ulla (1993). Samhällets fiender: Stripakonflikten 1925-1927 (1. uppl.). Stockholm: Federativ. Libris 7758376. ISBN 91-86474-10-3 
  • Möller, Gustav (1926). Stripa och regeringskrisen.. Stockholm: Tiden. Libris 1340633