Stridsgrupp Gotland eller 18. stridsgruppen var ett pansarförband inom svenska armén som verkade åren 2016–2019. Förbandsledningen var förlagd i Visby garnison i Visby.

Stridsgrupp Gotland
(18. SG)
Skaraborgs regemente vapen.svg
Vapen för Skaraborgs regemente tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namn18. stridsgruppen
Datum2016–2019
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna
RollKrigsförband
StorlekBataljon
Efterföljare181. pansarbataljonen
Del avSkaraborgs regemente [a]
HögkvarterVisby garnison
FörläggningsortVisby
ÖvningsplatsTofta skjutfält
Valspråk"Semper in fronte"
(Alltid främst)
Befälhavare
DetachementchefÖvlt. Stefan Pettersson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1963AM.005037.jpg
Förbandstecken m/1960AM.090983 P 4 (2).jpg

HistorikRedigera

Vid försvarsbeslutet 2015 beslutades att Gotland åter skulle få ett permanent förband. Detta efter att gamla Gotlands regemente (P 18) avvecklades genom försvarsbeslutet 2004, och ön i stora drag avmilitariserats. Anledningen till att ön åter får ett militärt förband är konflikten i Ukraina samt den militära upprustning som pågår i Ryssland. Stridsgruppen är planerad att omfatta två kompanier, ett stridsvagnskompani bestående av Stridsvagn 122, och ett mekaniserat skyttekompani bestående av Stridsfordon 90, samt stabs- och understödsenheter. Efter försvarsbeslutet ansåg kritiker att ett kompani på Gotland inte var tillräckligt, vilket föranledde att kompaniet inofficiellt kom att kallas för "kamikaze-kompaniet", med syfte på just Kamikaze, och stridsgruppens storlek jämfört med en angripare.[1]

Stridsgruppen kommer vid bildandet 2016 vara underställd Skaraborgs regemente (P 4), vilka även kommer att vara huvudman för utbildningen av stridsgruppens personal. Personalkadern beräknas uppgå till 180 heltidstjänster.[2] Klockan 07.00 den 14 september 2016 meddelade Försvarsmakten att man beslutat att gruppera förband permanent på Gotland. Det medförde att Försvarsmaktens operativa reserv, efter en beredskapskontroll på Gotland, kom att kvarstå på Gotland, i väntan på att 18. stridsgruppen skulle etableras på Gotland i mitten av 2017.[3] Stridsgrupp Gotland var från början planerad att etableras på Gotland den 1 januari 2018, ett datum som nu reviderades till den 1 juli 2017.[4] Mellan september 2016 och juni 2017 roterades den militära styrkan av förband från Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Norrbottens regemente, Livgardet, Göta ingenjörregemente och Amfibieregementet.

Den 27 juni 2017 anlände stridsgruppen till Gotland. Efter att stridsfordonen rullade av eftermiddagsfärjan, åkte stridsgruppen ett varv runt Visby innan de gav sig av till sin provisoriska förläggning vid Tofta skjutfält.[5][6]

Under 2019 överfördes stridsgruppen till det nybildade Gotlands regemente (P 18), ett beslutet som togs genom regeringens höstbudget 2017. Det nya Gotlands regemente, som är en ny organisationsenhet inom Försvarsmakten, delar namn och beteckning med det sedan 2004 upplösta och avvecklade Gotlands regemente (P 18).[7][8] Den 17 november 2017 genomfördes en inflyttningsceremoni där arméchef generalmajor Karl Engelbrektson förklarade stridsgruppen officiellt grupperad och fullt operativ.[9]

Den 31 december 2019 upplöstes Stridsgrupp Gotland eller 18. stridsgruppen som ett detachement till Skaraborgs regemente (P 4). Från den 1 januari 2020 bildades istället 181. pansarbataljonen ingående i Gotlands regemente (P 18).

Ingående enheterRedigera

Stridsgruppen kommer bestå av fyra kompanier, och ha en personalkader på cirka 300 soldater, av vilka cirka hälften är heltidsanställda. Stridsvagnskompaniet kommer bestå av kontrakterade soldater, vilka flygs in till ön vid behov. Övriga kompanier i kommer i stort att bemannas av den heltidsanställda personalen.[10] Under 2018 kommer stridsgruppen förstärkas med två plutoner luftvärnskanonvagn 9040 vilka då ger stridsgruppen förmåga att bekämpa bekämpa lågflygande luftfarkoster.

 • 180. stabskompaniet – Havdhems kompani [b]
 • 181. pansarskyttekompaniet – Roma kompani [c]
 • 183. stridsvagnskompaniet – Lärbro kompani [d]
 • 185. trosskompaniet – Garde kompani [e]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Stridsgruppen kom från hösten 2017 vara förlagd till ett nyuppfört förläggningsområde i Visby, vilket uppfördes av Fortifikationsverket på uppdrag av Försvarsmakten. Förläggningen uppfördes inom Tofta skjutfält, cirka 500 meter väster om Toftavägen, till en planerad kostnad av 780 miljoner kronor.[11] Detta kan jämföras med att Gotlands regementes före detta kasernetablissement såldes för 40 miljoner kronor efter att regementet hade avvecklats.[12]

Fastigheterna inom det nya området har av arkitekten presenterats som kamouflerade enplanshus. I syfte att smälta in i omgivningen, har inspiration hämtats från de nyuppförda fastigheterna inom Gotlands kustartilleriregementes före detta område i Fårösund. Anläggningen är planerad att vara funktionell, modern, ta hänsyn till miljön och drivas med solel.[13][14] De permanenta byggnaderna uppförs etappvis, och beräknas stå helt klara åren 2020–2021.

När stridsgruppen anlände till Gotland den 27 juni 2017, kom den att förläggas till ett provisoriskt barackläger på Tofta skjutfält. Baracklägret påbörjades uppföras våren 2017 och beräknades vara helt klart den 19 september 2017. Lägret bestod av ett 100-tal barackmoduler som tidigare använts vid Wisbygymnasiet i Visby.[15]

I samband med den inflyttningsceremoni som genomfördes den 17 november 2017, överlämnade Fortifikationsverket en nyuppförd kontorsbyggnad till stridsgruppen, vilka samtidigt flyttade officiellt in i dess tillfälliga lokaler på Tofta skjutfält. Det i väntan på att det nya garnisonsområdet ska stå färdigt att tas i bruk 2020.[9]

Heraldik och traditionerRedigera

Stridsgrupp Gotland, vilken var underställd Skaraborgs regemente, förde samma heraldiska vapen som just Skaraborgs regemente. Dock är vissa traditioner hämtade från Gotlands regemente (P 18), som till exempel stridsgruppens beteckning "18" samt kompaninamnen.

Den 22 juni 2016 överlämnade chefen för Skaraborgs regemente, Fredrik Ståhlberg, en ny fana till chef för 18. stridsgruppen, Stefan Pettersson. Fanan är baserad på Skaraborgs regementes fana, men med tillägg av Gotlands vädur samt romerska siffran III. Siffran symboliserar att gruppen är Skaraborgs regemente tredje bataljon.[16] Vid samma tillfälle överlämnades kompanistandar till gruppens kompanier, vilka tilldelades Havdhem, Roma, Lärbro och Garde kompani, där samtliga bär färgerna från Gotlands regemente.

FörbandscheferRedigera

Den 24 september 2015 meddelade Försvarsmakten att överstelöjtnant Stefan Pettersson kommer tillträda den 1 november 2015 som första chef för Gotlands stridsgrupp. Pettersson kommer närmast från en civil tjänst som enhetschef inom Pensionsmyndigheten, men har en militärbakgrund från Gotlands regemente (P 18).[17]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Stridsgrupp Gotland 2016-01-01 2019-12-31
Beteckningar
18. SG 2016-01-01 2019-12-31
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Skövde garnison (F) 2016-01-01 2017-06-26
Visby garnison (F) 2017-06-27 2019-12-31
Tofta skjutfält (Ö) 2017-07-01 2019-12-31

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 2016–2019 var stridsgruppen en del av Skaraborgs regemente.
 2. ^ Havdhems kompani är ett tidigare ledningskompani vid Gotlands regemente.
 3. ^ Roma kompani är ett tidigare pansarskyttekompani vid Gotlands regemente.
 4. ^ Lärbro kompani är ett tidigare stridsvagnskompani vid Gotlands regemente.
 5. ^ Garde kompani är ett tidigare stabs- och trosskompani vid Gotlands regemente.

NoterRedigera

 1. ^ ”Fortsatt underfinansiering, ubåtsjakt och Gotland”. navyskipper.blogspot.se. http://navyskipper.blogspot.se/2015/03/fortsatt-underfinansiering-ubatsjakt.html. Läst 18 december 2016. 
 2. ^ ”Försvaret söker militärchefer till Gotland”. sverigesradio.se. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=94&grupp=21988&artikel=6242727. Läst 24 september 2015. 
 3. ^ ”Tidigarelagd etablering på Gotland”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/09/tidigarelagd-etablering-pa-gotland/. Läst 14 september 2016. 
 4. ^ ”SVT Nyheter avslöjar: Fasta förband på Gotland från i dag”. svt.se. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-nyheter-avslojar-fasta-forband-pa-gotland-fran-i-dag. Läst 14 september 2021. 
 5. ^ ”Stridsgruppen intar sin plats på Gotland”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/06/stridsgruppen-intar-sin-plats-pa-gotland/. Läst 29 juni 2017. 
 6. ^ ”Stridsgrupp Gotland visade upp sig i Visby”. sverigesradio.se. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=94&grupp=21988&artikel=6726619. Läst 29 juni 2017. 
 7. ^ ”Fakta om etablering av Gotlands regemente”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/var-verksamhet-pa-gotland/fakta-om-etablering-av-gotlands-regemente/. Läst 21 september 2017. 
 8. ^ ”Regeringens proposition 2017/18:1”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-2018_H5031. Läst 21 september 2017. 
 9. ^ [a b] ”Gotlands stridsgrupp är nu officiellt grupperad på ön”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/11/gotlands-stridsgrupp-ar-nu-officiellt-grupperad-pa-on/. Läst 17 november 2017. 
 10. ^ ”18. stridsgruppen”. tjelvar.se. Arkiverad från originalet den 3 november 2016. https://web.archive.org/web/20161103143905/http://www.tjelvar.se/sgg/sgg-1.htm. Läst 18 december 2016. 
 11. ^ ”SKISS: Så blir nya försvarsområdet”. helagotland.se. http://www.helagotland.se/samhalle/skiss-sa-blir-nya-forsvarsomradet-12566165.aspx. Läst 18 december 2016. 
 12. ^ ”Nya garnisonen kostar 780 miljoner”. sverigesradio.se. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6422704. Läst 18 december 2016. 
 13. ^ ”Så kan de nya militärhusen se ut”. svt.se. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/etableringen-pa-tofta-borjar-ta-form. Läst 18 december 2016. 
 14. ^ ”Så blir nya militärområdet på Tofta”. helagotland.se. http://www.helagotland.se/samhalle/sa-blir-nya-militaromradet-pa-tofta-12667026.aspx. Läst 18 december 2016. 
 15. ^ ”Här är nya stridsgruppens (tillfälliga) lokaler på Tofta”. helagotland.se. http://www.helagotland.se/samhalle/har-ar-nya-stridsgruppens-tillfalliga-lokaler-pa-tofta-14019004.aspx. Läst 29 juni 2017. 
 16. ^ ”Försvarsmaktens två nyaste förband”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/08/tva-nya-forband-i-forsvarsmakten/. Läst 15 juli 2017. 
 17. ^ ”Chef för Gotlands stridsgrupp klar”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/chef-for-stridsgrupp-gotland-klar/. Läst 24 september 2015. 

Externa länkarRedigera