Öppna huvudmenyn

Strömning (över internet)

uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över ett nätverk
(Omdirigerad från Streaming)

Strömmande media[1] (engelska: streaming) är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över ett nätverk, till exempel Internet. Strömning används till exempel både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet.

AnvändningsområdenRedigera

Musik och radioRedigera

Man kan strömma från de flesta radiokanalers webbplatser, och får då musiken uppkopplad samtidigt som den sänds i det traditionella radiomediet. Det finns även tjänster där du väljer ut vilken musik du vill lyssna på, gör egna spellistor och väljer från en stor databas med musik. Några sådana kända tjänster är Spotify och Apple Music.

TV och videoRedigera

Ett vanligt användningsområde för strömning är webb-TV. De flesta TV-kanaler erbjuder idag någon form av strömningstjänst där du över datorn, i mobiltelefonen eller på surfplattan kan kolla på program som har sänts eller sänds just nu. Andra kända tjänster inom strömning, där du kan kolla på serier och filmer, är Netflix, Viaplay och HBO Nordic.

AffärsinformationRedigera

Principen bakom strömmande affärsinformation är densamma som den bakom strömmande film- och musiktjänster, dvs. att användaren enkelt ska kunna söka upp och direkt strömma information i realtid.[2] Tjänsterna för strömmande affärsinformation förekommer ofta i webbaserade säljverktyg där säljare vill ha tillgång till konstant uppdaterad affärsdata, exempelvis kreditinformation och kontaktuppgifter till nuvarande eller potentiella kunder.[3]

Olika strömningsmetoderRedigera

Progressiv strömningRedigera

Progressiv strömning, även känd som progressiv nedladdning, syftar på uppkopplad media som användare kan titta på medan filerna laddas ner. Användaren kan spela den del av filen som har laddats ner vid en angiven tidpunkt men kan inte hoppa framåt till de delar som ännu inte har laddats ner.

StrömningRedigera

Leverans med strömning sker i realtid, så den passar bra för direktsända händelser. Den stödjer även slumpmässig åtkomst av material, vilket gör att användaren har möjlighet att spola fram till andra delar av filmen som kan vara av särskilt intresse.

Juridisk status i SverigeRedigera

I 11 a § upphovsrättslagen finns en bestämmelse om tillfälliga exemplar. Sådana "får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen". Sådan framställning av exemplar är dock tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra

  • 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
  • 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.

Angående begreppet "laglig användning" anges följande i förarbetena: "Exempelvis hindrar inte upphovsrätten att någon tittar och/eller lyssnar på ett verk, eftersom att enbart titta och/eller lyssna på ett verk inte utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det innebär att om någon vid webbläsning bland annat tar del av olagligt utlagda verk så kan han eller hon ändå åberopa inskränkningen. Oavsett om det är fråga om lagligt eller olagligt material ger bestämmelsen förstås inte någon rätt att ladda ner och spara kopior av verk, eftersom bestämmelsen endast gäller för tillfälliga former av exemplar." (Prop 2004/05:110 s 382).

Effekter på musikindustrinRedigera

För moderna musiklyssnare har strömmande musik (bland annat via Spotify) tagit över mycket av de tidigare skivinköpen. Man lyssnar på musik över Internet, bland annat för att man är nästan ständigt uppkopplad mot Internet.

För musikbolag (tidigare skivbolag) och artister innebär de nya lyssningsvanor helt nya utmaningar, bland annat för att inkomsterna inte kommer direkt vid ett "skivsläpp" utan mer utspritt över tid. För många artister, kan det också innebära en betydligt lägre nivå på inkomsterna. Beroende på hur avtalet mellan bolag/artist och strömningstjänst är skrivet kan en halv miljon lyssningar motsvara 200 CD-skivor.[4]

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera