Straffriförklarad är ett juridiskt begrepp: Det används om personer som, när de begått brottsliga handlingar, lidit av sådant patologiskt tillstånd att de varit oförmögna att styra eller förstå följderna av sina handlingar. Det innebär att de inte kan hållas ansvariga för dem. Exempelvis kan man inte hålla en dement människa ansvarig om hon gör sig skyldig till snatteri.

Se ävenRedigera