En BJT kallas för styrbar strömgenerator för att dess kollektorström är ggr högre än dess basström. Allmänt kan man säga att en strömgenerator är en elektrisk anordning som levererar en konstant ström oberoende av last. Detta kallas i elkretsläran för en Norton-ekvivalent strömkälla.