Strömen är en mindre å som rinner från JomalaÅland, genom Storsträsk i Finström och sedan till innerskärgården.

Strömen är en liten å, på vissa ställen ganska bred.

På 50-talet ville bönderna i mellersta Finström få tillgång till mera åkermark. Man dikade då ut flertalet insjöar och träsk; Storträsk, Bjärströmsträsk, Koträsk och Västerträsk. Innan man dikade ut var vattensystemet störst bland alla insjöar på ön. Strömen är den största av utdikningarna och går genom Svartsmara och Rågetsböle för att sedan mynna ut i Rågetsbölefjärden. Utplanteringar av gäddor och id har gjort att det vårtid simmar tusentals idar och gäddor uppströms för att komma till parningsplatsen i Storträsk. Fallhöjden är cirka 12m och längden 10km.