Storsthlm, tidigare Kommunförbundet Stockholm, är en kommunal samarbetsorganisation för kommuner i Storstockholmsområdet som omsätter cirka 50 MSEK/år[1] med 47 anställda[2]. Storsthlm ägs av regionens 26 kommuner. Genom förbundsmötet som hålls vart fjärde år väljer kommunernas politiska representation vilka frågor Storsthlm ska arbeta med under mandatperioden.

VerksamhetRedigera

Förbundets uppgifter enligt dess stadgar[3]:

 • att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen
 • att tillvarata kommunernas intressen
 • att främja samverkan mellan kommunerna
 • att bistå kommunerna i deras verksamhet.

Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting i frågor av gemensamt intresse samt med övriga kommuners regionala förbund.

Exempel på kommungemensamma aktiviteter som Storsthlm driver:

 • gymnasieantagningssajten gyantagningen[4].
 • Integration av invandrare[5]
 • Kommunalteknisk infrastruktur - Se till att till exempel vatten och avlopp funkar.[6]
 • Framtagning av geodata (KSL Geodataråd).

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Verksamhetsplan och budget 2018”. www.storsthlm.se. http://www.storsthlm.se/storsthlm/aktuellt/nyheter/2018/2018-01-09-verksamhetsplan-och-budget-2018.html. Läst 9 februari 2019. 
 2. ^ ”KONTAKT”. www.storsthlm.se. http://www.storsthlm.se/storsthlm/kontakt.html. Läst 9 februari 2019. 
 3. ^ ”Stadgar för Storsthlm Kommunförbundet Stockholms Län”. www.storsthlm.se. http://www.storsthlm.se/om-oss/stadgar.html. Läst 9 februari 2019. 
 4. ^ gyantagningen
 5. ^ ”Mottagande av nyanlända”. www.storsthlm.se. http://www.storsthlm.se/inflyttning-och-delaktighet/nyanlanda.html. Läst 9 februari 2019. 
 6. ^ ”Kommunalteknisk infrastruktur”. www.storsthlm.se. http://www.storsthlm.se/bo-och-verka/kommunalteknisk-infrastruktur.html. Läst 9 februari 2019. 

Externa länkarRedigera

Förbundets webbsida: www.storsthlm.se