Tryck Item
20 µPa Det minsta ljudtryck en människa kan uppfatta, vid frekvens mellan 1 och 5 kHz vid tystnad.
0,5 Pa AtmosfärtryckPluto (ungefärlig siffra från 1988).
1 Pa Tryck från en husfluga som står på ett frimärke i vakuum (ungefär).
10 Pa Tryck från en vattenpelare på 1 millimeter.
100 Pa Tryck från 1 cm vattenpelare. Smärttröskel. Ljudtryck högre än detta kan leda till hörselskador.
1 kPa Atmosfäriskt tryck på Mars; 1 % av atmosfärtrycket på jorden.
10 kPa Tryck från en vattenpelare på en meter, eller tryckminskning från havsnivå till 1000 m höjd.
101.325 kPa Atmosfärtryck vid havsnivå = 1013.25 hPa.
280 till 350 kPa Absoluttryck i personbilsdäck. Normalt mäts övertrycket vilket är cirka 180 till 250 kPa eller "1,8 till 2,5 kilo" (egentligen kgf/cm2)
0,8 till 2 MPa

(7-19 bar,ö)

Tryck i ett ångloks panna.
9 MPa AtmosfärtryckVenus
10 MPa Högtryckstvätts utgångstryck.
12 MPa Tryck från en person som väger 60 kg och har stilettklackar.
20 MPa

(200 bar,ö)

Normalt tryck i en gasflaska för leverans av syrgas.
100 MPa Tryck i Marianergravens botten.
10 GPa Tryck för att bilda diamant.
100 GPa Teoretisk draghållfasthet för ett kolnanorör.
530 TPa Tryck i en Ivy Mike-atombomb
6.4 PPa Tryck i en W80-detonation
35 PPa Tryck i solens kärna
. . .
4.63 × 10113 Pa Plancktrycket