Södra korsets orden (portugisiska: Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul), är en brasiliansk orden instiftad den 1 december 1822 av kejsar Peter I. Denna orden var avsett att fira minnet av Brasiliens självständighet och kröningen av Peter I.[1] Namnet kommer från landets geografiska läge under stjärnbilden Södra korset och även till minne av namnet - Terra de Santa Cruz - som gavs till Brasilien vid tidpunkten för dess upptäckt.[2]

Storkedja av Södra korsets orden.

Orden undertrycktes efter utropandet av den brasilianska republiken av en bestämmelse i konstitutionen den 24 februari 1891 som avskaffade alla adelstitlar och alla kejserliga ordnar och dekorationer. Den återinstiftades senare av Getúlio Vargas regering den 5 december 1932.[2]

Orden är indelad i sex klasser:[3]

  • storkedja
  • storkors
  • storofficer
  • kommendör
  • officer
  • riddare

Referenser

redigera