Stora inneklimatpriset

svensk utmärkelse till företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs,

Stora Inneklimatpriset är ett pris som instiftades 2001 av Slussen Building Services[1] i samarbete med Svensk Ventilation[2], Energi- och Miljötekniska föreningen[3] och Svenska Kyltekniska Föreningen[4]. Priset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och VVS, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Bild av priset
Stora Inneklimatprisets unika design bestående av en ekstomme med en infälld mässingsventil.

Produkten/tjänsten/metoden skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

JuryRedigera

Juryn består av representanter från branschorganisationerna och ordförande är docent Lars Ekberg från CIT som också är adjungerad professor i installationsteknik vid Chalmers[5]

PrisetRedigera

Priset är en staty bestående av en ekstomme med en infälld mässingsventil. Pristagaren vinner, förutom ära och staty, marknadsföring, samt en föreläsning för en exklusiv skara medlemmar i nätverket FEGIS.

Oberoende källorRedigera

Priset har rönt viss uppmärksamhet i media och den akademiska världen. Exempelvis i pressmeddelande Mittuniversitetet[6], artikel i VVS-Forum[7], Fastighetstidningen[8] Energi & Miljö[9] Sundsvalls Tidning[10] eller hos CIT Energy Management[11]

HistoriaRedigera

Priset startade 2001 för att främja inneklimatet genom att uppmärksamma tekniken som skapar den.

PristagareRedigera

Priset delas ut nästkommande år:

2021: Smartfront, för sin metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter.

2020: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), för SOLIDA, AI-styrt inomhusklimat.

2019: Camfil, för produkten Megalam EnerGuard – en ny typ av högeffektiva filter för avskiljning av partiklar från ventilationsluft.

2018: Swegon, för systemet WISE - en flexibel och heltäckande lösning för behovsstyrning av byggnaders system för ventilation, värme och komfortkyla.

2017: MidDec Scandinavia, utveckling av radonsensorn för inomhusluft. Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet.

2016: Lindab, för utveckling av produkten Ultralink som använder ultraljud för att mäta luftflöde och temperatur i ventilationskanaler.

2015: Free Energy Sverige, för sin värmepumplösning (HYSS) Hybrid Solar System som utnyttjar värmepumpens fördelar att ta tillvara förnybar energi.

2014: Skanska, för utveckling av Deep Green Cooling, ett koncept för komfortkyla utan eldrivna kompressorer.

2013: SWESIAQ, för SWESIAQ-modellen, en systematiska metod för hantering av innemiljöproblem.

2012: Camfil, för sin Road Show Trailer, ett rullande laboratorium för luftmiljömätningar och utställning.

2011: Swegon, för en intelligent, innovativ och kommersiellt tillgänglig helhetslösning för klimatstyrning av hotell.

2010: Systemair/PQR Consult/Gösta Schelin, för ett luftbehandlingssystem med från- och tilluft samt värmeväxling som företagen utvecklat tillsammans.

2009: Jeff Electronics, för ett kommersiellt tillgängligt, innovativt styrsystem för kyrkor och andra gamla byggnader som utgör en omistlig del av Sveriges kulturarv.

2008: ebm-papst, för en kommersiellt tillgänglig, mycket resurseffektiv fläkt som väl täcker behoven i merparten av ventilationstillämpningar.

2007: Swegon, för produkten Parasol som medger bra ventilation och hög kyleffekt utan dragproblem.

2006: Munters, för tekniken att med roterande växlare kunna överföra både värme och fukt inom tillämpningar som värmeåtervinning, avfuktning (bostäder, lokaler, virkestorkning, lager) och komfortkyla.

2005: Fläkt Woods, för en innovativ konstruktion av ventilationsfläktar, den nya fläktteknikens höga verkningsgrad gör att bra ventilation kan nås med minskad el-användning.

2004: SenseAir, för ett lättanvänt och kostnadseffektivt verktyg för att mäta temperatur och koldioxidhalt, två viktiga parametrar vid kvalitetsbestämning av inneklimat.

2003: Kontrollelektronik, för sitt arbete med applikationer av frikyla.

2002: LindinVent, för sitt aktiva tilluftsdon IDCC, genom inbyggd mätning och styrning av den faktiskt tillförda luftens mängd och tillstånd.

2001: SP/Bostads AB Poseidon/Svenska Bostäder, för sitt gemensamma projekt P-märkning av bostäder, ett kvalitetsmärknings-system som behandlar både förvaltningen av byggnaden och byggnaden i sig själv. Gällande bland annat radon, termisk komfort, buller, vatten och el- och magnetfält.

Prisutdelare genom årenRedigera

2022: Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad

2021 Lars Ekberg, adjungerad professor i inneklimatteknik vid Chalmers och juryns ordförande

2020: Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

2019: Annika Christensson, enhetschef Boverket

2018: Peter Eriksson, bostadsminister Regeringskansliet

2017: Alf Karlsson, statssekreterare Regeringskansliet

2016: Peter Fransson, enhetschef Boverket

2015: Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad

2014: Anders Flanking, statssekreterare Regeringskansliet

2013: Jan Lindholm, riksdagen

2012 och 2011: Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm Stad

2010: Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm stad

2009: Elver Jonsson, ordförande i Alingsås Kommunfullmäktige

2008: Janna Valik, generaldirektör på Boverket

2007: Anders Rubin, kommunalråd Malmö Stad

2006: Mona Sahlin, samhällsbyggnadminister Regeringskansliet

2005 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad

2004: Lena Sommestad, miljöminister Regeringskansliet

2003: Kia Andreasson, kommunalråd i Göteborgs stad

2002: Per Fahlen, professor i Installationsteknik vid Chalmers

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Slussen.biz - Nyheter direkt från branschen”. Slussen.biz. https://www.slussen.biz/Home/index. Läst 12 maj 2020. 
 2. ^ ”Svensk Ventilation”. Svensk Ventilation. http://www.svenskventilation.se/. Läst 12 maj 2020. 
 3. ^ ”Energi-miljo.se”. Energi-miljo.se. https://www.energi-miljo.se/. Läst 12 maj 2020. 
 4. ^ ”Hem”. www.kyltekniska.se. http://www.kyltekniska.se/1.0.1.0/2/1/. Läst 12 maj 2020. 
 5. ^ ”Lars Ekberg”. Chalmers Industriteknik. 29 januari 2018. https://chalmersindustriteknik.se/sv/medarbetare/lars-ekberg/. Läst 12 maj 2020. 
 6. ^ ”Smart radonsensor vinner Stora Inneklimatpriset 2018”. www.miun.se. https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2018-4/smart-radonsensor-vinner-stora-inneklimatpriset-2018/. Läst 12 maj 2020. 
 7. ^ ”Därför vann Swegon finaste priset – igen”. VVS-Forum. https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/maj/darfor-vann-swegon-finaste-priset--igen/. Läst 12 maj 2020. 
 8. ^ ”Skanska prisas för energisnålt kylsystem”. Fastighetstidningen. https://fastighetstidningen.se/skanska-prisas-for-energisnalt-kylsystem/. Läst 12 maj 2020. 
 9. ^ ”Stora Inneklimatpriset firar 15 år”. Energi-miljo.se. 24 februari 2016. https://www.energi-miljo.se/medlemsnytt/stora-inneklimatpriset-firar-15-ar. Läst 12 maj 2020. 
 10. ^ ”Sensorn kan förhindra lungcancer – nu prisas Sundsvallsföretaget”. st.nu. 13 april 2018. https://www.st.nu/logga-in/sensorn-kan-forhindra-lungcancer-nu-prisas-sundsvallsforetaget. Läst 12 maj 2020. 
 11. ^ ”Lars Ekberg prisad på galakväll om inneklimat”. Energy-Management.se. http://www.enerma.se/sv/news/lars-ekberg-prisad-pa-galakvall-om-inneklimat/. Läst 13 maj 2020.