Stockholms ström

vattenområdet öster om Gamla stan i Stockholm
För andra betydelser, se Stockholms ström (olika betydelser).

Stockholms ström, eller Strömmen,[5] är ett vattenområde som utgör den västligaste delen av Saltsjön i Stockholm där utloppet från Mälaren efter Norrström strömmar in i Östersjön, vilket gör vattnet strömt. Området saknar formell avgränsning, och olika uppfattningar råder om var dess gränser går.

Flygfoto över Stockholms ström med Stockholms slott till vänster och Blasieholmen till höger.
Stockholms ström
Kustvattenförekomster
Map
Strömmens kustvattenförekomst (SE591920-180800), VISS: 591920-180800
KommunNacka kommun[1][2] och Stockholms kommun[1][2] (Sverige)
Areal4 069 897 kvadratmeter[3]
Miljöpåverkankemisk förorening[4], ändrade habitat (på grund av morfologiska förändringar)[4] och näringsförorening[4]
WFD statusWFD Ekologisk status: Otillfredsställande[4];
WFD Kemisk status: Otillfredsställande[4]

Utmed Strömmens norra sida återfinns kajen vid Kungsträdgården och Blasieholmen. Den södra sidan av strömmen domineras av slottets nordöstra sida.

UtbredningRedigera

Enligt Stockholms stads definition börjar Strömmen väster om Strömbron där de stridare forsarna i Norrström upphör.[6] Enligt den officiella kartan[7] benämns dock område fram till söder om Blasieholmen som en del av Norrström, även om där ligger Strömgatan, Strömbron och Strömkajen.

Området mellan Gamla Stan och Skeppsholmen/Kastellholmen benämns mer allmänt [5]och enligt Lantmäteriet[8][9] för Strömmen. Stadens officiella Stockholmskarta[7] inkluderar också vattenområdet norr om Södermalm, söder om Kastellholmen fram till Beckholmen.

I fiskesammanhang avser Stockholms ström i regel vattenområdet väster om Strömbron,[10][11][12] vilket enligt andra definitioner hör till Norrström.

Strömmen bildar även en kustvattenförekomst som även omfattar Saltsjön söder och norr om Djurgården.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera