Stockholms Allmänna Kvinnoklubb

För den borgerliga kvinnoklubben, bildad 1887, se Kvinnoklubben.

Stockholms allmänna kvinnoklubb, eller enbart Allmänna Kvinnoklubben, bildades den 11 juni 1892. Samma år anslöts klubben till Socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP. Klubben organiserade socialdemokratiska kvinnor genom att bilda lokala kvinnoklubbar, informera och organisera kvinnor i fackföreningsrörelsen, och bilda fackföreningar för kvinnor.

HistoriaRedigera

BakgrundRedigera

Den första socialistiska kvinnoföreningen i Sverige var Kvinnliga arbetarklubben i Malmö, som grundades 17 oktober 1888 och som räknades som den socialdemokratiska kvinnorörelsens början. Denna lades dock ned efter fyra år, och var aldrig formellt en del av partiet. Under socialdemokratins första år var inställningen till kvinnors organisation ambivalent: kvinnor nekades ibland medlemskap i fackföreningarna, och även om kvinnor blev medlemmar direkt från det socialdemokratiska partiets grundande 1889, och man från denna stund uppmanade kvinnor att bli medlemmar, avvisade dock partistyrelsen bildandet av en klubb för kvinnor. De lokala klubbar som bildades för arbetarkvinnor de följande åren i Ystad, Lund, Norrköping, Göteborg och Örebro blev alla tillfälliga.

BildandeRedigera

Stockholms allmänna kvinnoklubb blev alltså 1892 den första socialdemokratiska kvinnoklubb som formellt blev en del av partiet och som betraktas som grunden till den organiserade socialdemokratiska kvinnorörelsen. 58 kvinnors namn fanns bland dem som undertecknade beslutet om att bilda en kvinnoklubb. Bland dess grundare fanns Alina Jägerstedt, Lotten Jäderlund, Elsa Löfgren, Elin Engström och Anna Söderberg. Öppningstalet hölls Emilie Rathou, som året innan hade varit den första kvinnliga talaren vid ett Första maj-tåg. Bland dess mest kända pionjärmedlemmar under de följande åren kan nämnas Kata Dalström, Anna Sterky, Anna Lindhagen och Amanda Horney. Horney blev klubbens första ordförande.

Kommittén för den kvinnliga agitationenRedigera

1897 bildade klubben Kommittén för den kvinnliga agitationen, som bland annat organiserade kvinnliga politiska talare, och som 1902 ombildades till Kvinnornas fackförbund. Denna började i sin tur utge tidningen Morgonbris 1904.

Kvinnlig rösträttRedigera

Kvinnoklubben engagerade sig också mellan 1902 och 1921 i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där Anna Lindhagen och Ruth Gustafson var dess främsta representanter.[1] Under första världskriget stödde den också den fredsförening som hade bildats av rösträttsföreningen.[1]

KvinnokongressenRedigera

En av klubbens främsta verksamheter var att bilda nya lokala, permanenta, socialdemokratiska kvinnoklubbar runtom i landet. Nästa steg blev sedan att samla dessa.

Den första socialdemokratiska kvinnokongressen sammanträdde i Stockholm i januari 1907 under namnet Kvinnokonferensen, och valde då Socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott, som sedan höll kongress för landets kvinnoklubbar var tredje år.

1920 slöt sig Sveriges socialdemokratiska kvinnoklubbar samman och ersatte den tillfälliga Kvinnokongressen med det permanenta Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Hedvall, Barbro (2011). Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt. Stockholm: Bonnier fakta. Libris 12141988. ISBN 9789174241198 

Övriga källorRedigera

Vidare läsningRedigera