Stockholms Akademiska Orkester

svensk orkester i Stockholm, Sverige

Stockholms Akademiska Orkester bildades 1922 av en grupp studenter vid Stockholms Tekniska Högskola under ledning av jur. stud. Kule Palmstierna, och har alltsedan burit upp det akademiska musiklivet i Stockholm, tillsammans med Stockholms studentsångarförbund (bildat 1905) och Akademiska kören (tillkommen 1931). Syftet var att ge akademiker möjlighet att spela i orkester. Oskar Lindberg blev orkesterns första dirigent och var dess konstnärliga ledare fram till sin död i april 1955. Den tredje maj 1923 gav orkestern sin första konsert, vilket skedde i Musikaliska Akademiens stora sal. Efter Oskar Lindberg övertog tonsättare och musikprofessor Åke Uddén (1903-1987) dirigentpinnen under 30 ytterligare år. Det finns en inspelning på CD, där SAO spelar i Stockholms Stadshus ledda av Lindberg ("Swedish Composers conducting their own works", Phono Suecia PSCD 079). Den inspelningen gjordes 1944.

På 40- och 50-talen var verksamheten mycket omfattande. Orkestern höll dels egna konserter, dels deltog man vid akademiska högtider, som till exempel Handelshögskolans diplomutdelning, Stockholms högskolors doktorspromotion på Stadshuset, minnes- och installationshögtider och Stockholms högskolas recentiorsfest.

Sedan 1996 leds orkestern av Helena Söderman, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Orkestern består av ett 30-tal medlemmar och är öppen för kunniga musikanter som vill spela i symfoniorkester.

Orkestern är medlem i Sveriges Orkesterförbund.

Externa länkarRedigera

Stockholms Akademiska Orkesters webbplats