Ett stjärnvalv är ett valv där ribborna bildar ett stjärnformigt mönster.

Stjärnvalv i Johanneskatedralen i Toruń i Polen.
Principskiss av stjärnvalv.