Ett stjärnfort, eller Trace italienne, är en typ av försvarsmur. Stjärnfort uppkom i Italien på 1500-talet. Skillnaden mellan denna typ och tidigare befästningsverk var att stjärnforten var lägre och hade vinklade murar. Uppifrån såg befästningen ut som en stjärna med alla bastioner. Stjärnforten är en effekt av att krutet gjorde sin entré i Europa. Då skyddade höga hårda murar inte längre mot de kanoner som byggdes.

Litografiskt tryck från 1705 av staden Göteborg med söder uppåt

Se även redigera