Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett centrum för forskning och utveckling. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg genom att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat i frågor som rör äldre människors liv. Den egna forskningen omfattar grundforskning, tillämpad forskning och metodutveckling. Tyngdpunkten är tvärvetenskaplig och ligger inom områden som geriatrisk medicin, psykologi, socialgerontologi och socialt arbete. Äldrecentrum utför även utredningar, utvärderingar och analyser på uppdrag av exempelvis kommuner, landsting och staten. Stiftelsen ger ut tidskriften Äldre i Centrum som är en nationell tidskrift som i populärvetenskaplig form tar upp aktuell äldreforskning. Stiftelse Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad och har en politiskt vald styrelse.

Externa länkarRedigera

Äldrecentrums webbplats

Äldrecentrum på Twitter

Äldrecentrum på Facebook