Stiftelsen Fritt Näringsliv är en svensk marknadsliberal opinionsbildande stiftelse som bildades 2003 av Svenskt Näringsliv tillsammans med Näringslivets Fond (Näfo). Bildandet av stiftelsen ersatte föreningen Näringslivets Fond som ägare av tankesmedjan Timbro. Syftet var att skapa en hållfast bas för opinionsarbete för marknadsekonomi och fri företagsamhet. Stiftelsen gav också stöd till tidskriften Neo fram till att den lades ned, forskningsinstitutet Ratio och Föreningen för upplysning om kommunismen.

Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm.

Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv till trehundra miljoner kronor och Näfo hela sitt kapital om ca tjugo miljoner kronor. Samtidigt upphörde det årliga anslaget från Svenskt Näringsliv till Näfo, vilket uppgick till c:a trettio miljoner kronor inkl. moms.[1] Stiftelsen bedriver främst sin verksamhet i Timbros namn.

Stiftelsen har också i uppdrag att underlätta nya initiativ inom den marknadsekonomiska idéutvecklingen och opinionsbildningen genom att fungera som ”såddkapitalist”, d.v.s. ge idé- och opinionsbildningsentreprenörer möjlighet att pröva nya verksamheter. Exempel på projekt som fått stöd genom åren är Magasinet Neo.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera